Papieska Intencja Misyjna, maj 2016 r.

Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

RÓŻANIEC MISYJNY
Paulina Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary zdawała sobie sprawę z konieczności intensywnej modlitwy za misje, by praca misjonarzy mogła przynosić obfite owoce.

W tym celu stworzyła w 1826 roku wielkie zaplecze modlitewne w postaci Róż Żywego Różańca. Organizowała tzw. „piętnastki” – grupy piętnastu osób, z których każda zobowiązywała się do rozważania i odmawiania jednej –  otrzymanej drogą losowania – tajemnicy dziennie. W ten sposób członkowie Żywego Różańca jednoczyli się w modlitwie ze wszystkimi ludami świata. Paulina Jaricot podkreślała, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z piętnastu węgli, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem.

Oficjalnej aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI, a papież Pius XI uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim i zlecił wprowadzenie go w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca odkrył na nowo w latach pięćdziesiątych XX wieku  abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy modlili się w intencji misji. Poszczególnym kontynentom przyporządkował dziesiątki różańca w następujących kolorach:

 • Kolor zielony – Afryka – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych;
 • Kolor czerwony – Ameryka – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki;
 • Kolor biały – Europa i Ojciec Święty – oznacza kolor skóry Europejczyków;
 • Kolor niebieski – Oceania – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane są rozliczne wyspy;
 • Kolor żółty – Azja – przypomina ludy Azji, najliczniejsze w świecie.

W  2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” ogłosił wzbogacenie modlitwy różańcowej o pięć kolejnych tajemnic, nazwanych tajemnicami światła. Od tego czasu Żywy Różaniec Misyjny liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

 

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI DZIEWICY MARYI
(wersja objawień /maryjnych/ w Kibeho)

Znak krzyża

1/ Modlitwa wstępna :

„Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które popełniłem, pomóż mi być miłym i pokornym, jak powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które on posiada”.

2/ Akt żalu za grzechy:

„Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą ; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen”

3/ „Zdrowaś Maryjo”  / 3 x /

4/ „Matko Miłościwa, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa”

5/ Siedem Boleści:

 1. Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, że miecz boleści przeszyje jej Serce
 2. Ucieczka Jezusa do Egiptu
 3. Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa
 4. Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego Krzyż
 5. Dziewica Maryja przy Krzyżu Jezusa
 6. Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w swoje ręce.
 7. Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do grobu.

N/B: Po każdej Boleści mówimy:

„Ojcze nasz …” / 1x /

„Zdrowaś Maryjo … „ / 7 x /

„Matko Miłościwa, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa”

6/ Modlitwa na zakończenie :

„Królowo Męczenników, Twoja dusza została doświadczona w oceanie Boleści, błagam Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom doskonałego żalu”

„Serce Dziewicy Maryi niezmiernie Boleściwe i Niepokalane, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” / 3 x /

ks. Andrzej Jakacki SAC