Papieska Intencja Misyjna, październik 2014

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.
Uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux (1873-1897), która w r. 1927 została, obok św. Franciszka Ksawerego, uznana za patronkę misji, rozpoczął się misyjny miesiąc październik. Jego punktem kulminacyjnym będzie Światowa Niedziela Misyjna, obchodzona w większości diecezji w przedostatnią niedzielę października.

Obchody miesiąca misyjnego mają przypominać o odpowiedzialności każdego chrześcijanina za misje Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne, działające w różnych krajach świata, opublikowały z tej okazji materiały służące misyjnej animacji i budzeniu świadomości potrzeby wspierania misjonarzy i misjonarek oraz młodych Kościołów modlitwą i pomocą materialną.

Miesiąc październik ma przypominać także o nowym rozdziale w historii ewangelizacji, jakim było odkrycie kontynentu amerykańskiego, otwarcie nowych przestrzeni dla Radosnej Nowiny o Chrystusie.

Na początku swojego orędzia na Światową Niedzielę Misyjną 2014 papież Franciszek podkreślił: „Dziś bardzo wiele osób nie zna jeszcze Jezusa Chrystusa. Pozostaje zatem bardzo pilną kwestią misja „ad gentes”, a do udziału w niej powołani są wszyscy członkowie Kościoła, ponieważ Kościół jest ze swej strony misyjny. Kościół zrodził się ‘wychodząc’. Światowy Dzień Misyjny jest uprzywilejowanym momentem, w którym wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych. Jest to święto radości i łaski.

Fides 01/10/2014