Papieska Intencja Misyjna, październik 2015

Aby wspólnoty chrześcijańskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym głosiły Ewangelię wszystkim, którzy jeszcze na nią czekają.
W Pakistanie, w regionie naznaczonym przemocą i nietolerancją religijną ze strony pakistańskich Talibów, pięciu misjonarzy franciszkanów wyruszy na peryferia, aby w stylu św. Franciszka z Asyżu głosić Ewangelię.

Lazar Aslam, Adnan Kashif, Azam Saddique, Almas Yousaf und Adeel Mazhar złożyli 20 września śluby zakonne wieczyste. Uroczystość, która miała miejsce w Kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Lahore, zgromadziła licznych kapłanów, zakonników, rodziny i wiernych świeckich z parafii i okolic.

To historyczny dzień dla naszych współbraci, którzy składając śluby wieczyste biorą na siebie odpowiedzialność za służbę wobec ludu Bożego, poprzez czystość, posłuszeństwo i ubóstwo oraz życie w braterskiej wspólnocie i modlitwie – powiedział przełożony miejscowej wspólnoty.

Pakistan zajmuje pierwsze, niechlubne miejsce w rankingu krajów o najwyższym wskaźniku nietolerancji religijnej. To z Pakistanu docierają setki informacji o kolejnych ofiarach nieludzkiego paragrafu blasfemii, chrześcijan, którzy zostali niesłusznie posądzeni o obrazę Mahometa.

Młodzi kapłani wyruszą ze Słowem Bożym do wspólnot chrześcijańskich, aby umacniać je w wierze, aby swoim osobistym świadectwem pieczętować wierność Chrystusowi – mówi o. Mahboob Evarist OFM cap.

Ich świadectwo będzie bardzo cenne, ponieważ wierzący w Chrystusa potrzebują posłańców nadziei, czyli posłańców Ewangelii.  – Również muzułmanie nie pozostają obojętni wobec tych, którzy pośród prześladowania głoszą Chrystusa, nie odpowiadają nienawiścią i zemstą, ale miłością i przebaczeniem – dodaje franciszkanin.

Pakistan leży na Bliskim Wschodzie, w tej części Azji, która bardzo boleśnie doświadcza prześladowania z powodów religijnych i która potrzebuje przesłania Chrystusowej nadziei.

Fides, 2.10.2015, (tłum. U.S.)