Papieska intencja ewangelizacyjna, październik 2016

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
„Dziękujemy Bogu za ten wielki dar dla Kościoła katolickiego w Laosie: cieszymy się z trzech nowych kapłanów, którzy będą służyć małej wspólnocie katolickiej w naszym kraju”, powiedział podczas uroczystości święceń kapłańskich Paul Lattana Sunthona, Augustina Saegna Sii Bunti i Michaela Kanthak Vilae Luong Di, Administrator Apostolski z Luang Prabang, prałat Tito Banchong Thopanhong.

16 września na uroczystej Eucharystii w Savannakhe, gdzie znajduje się seminarium duchowne Laosu, obecni byli Wikariusz Apostolski tego miejsca, bp Prida Inthirath, biskupi Laosu z wikariatów Vientiane i Pakse, dwóch biskupów z Francji i Tajlandii, 54 kapłanów z Laosu, Wietnamu i Tajlandii, liczne zakonnice i prawie tysiąc katolików z całego kraju.

“Czas przygotowań do tej uroczystości był czasem intensywnej modlitwy i nadziei dla naszej wspólnoty”, powiedział prałat Tito Banchong komentując ten historyczny moment dla młodego Kościoła laotańskiego. „Wszyscy czuliśmy, iż łaska Boża spływa strumieniami na nasze całe zgromadzenie. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i była doskonale zorganizowana. Obecność władz cywilnych może być zwiastunem lepszych czasów dla katolików, noszących w swoich sercach pamięć bolesnych prześladowań. Ostatnie święcenia kapłańskie w Laosie miały miejsce w 2011 r., natomiast pierwsze w roku 1975 i kolejne w 2009.

W tym 6-milionowym, w większości buddyjskim państwie Azji, chrześcijanie stanowią zaledwie 1%, w tym 45 000 – to katolicy. Wraz z trzema nowo wyświęconymi kapłanami oraz wikariuszami apostolskimi liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła do 20. Zakonnych pozostaje niezmienna – 11. Obecnie Kościół katolicki w Laosie przygotowuje się do uroczystości beatyfikacji 17 męczenników, rodzimych – kapłana Mario Borzaga oraz katechety Paula, ponadto misjonarzy i wiernych świeckich.

Fides, 27/09/2016

(tłum. Urszula Siniarska)