Papieska Intencja Misyjna, sierpień 2011

Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.


W czasach pierwszych chrześcijan Apostołowie i ich towarzysze z powodu prześladowań, ale przede wszystkim powodowani zapałem ewangelizacyjnym, wyruszyli w świat, aby głosić Chrystusa. Św. Paweł ewangelizował Grecję. Dotarł też do Hiszpanii i do Rzymu, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Także św. Piotr oddał swoje życie w imię Ewangelii, w pobliżu wzgórza watykańskiego. Ze stolicy Rzymskiego Cesarstwa wiara rozprzestrzeniła się na całą Europę, wywarła wpływ na kultury przenikając wraz z Ewangelią wszystkie dziedziny życia społecznego. Zachodnie cywilizacje budowane były na fundamentach wiary chrześcijańskiej, na wizji człowieka, opartej na wierze w Boże synostwo i życie wieczne w Chrystusie. Ewangelizacja nowych kontynentów niosła w świat kulturę, której korzenie tkwiły w Ewangelii i były nierozerwalnie związane z wiarą.

Niestety, wiek XVIII wraz z oświeceniem przyniósł falę laicyzacji, która usiłowała pozbawić Zachód jego chrześcijańskiej tożsamości. Ta fala laicyzmu, jak podkreślił Ojciec Święty Benedykt XVI, przerodziła się w chrystianofobię. Jego owocem był styl życia negujący istnienie Boga. Wyraźnym skutkiem takiej egzystencji stał się brak nadziei, przejawiający się lękiem wobec przyszłości i podejmowania życiowych decyzji, włącznie z decyzją o małżeństwie.
Podczas wizyty w Santiago de Compostela w listopadzie 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „Tragedią Europy XIX wieku jest pojmowanie Boga jako rywala, wroga naszej wolności. Bóg jest źródłem i fundamentem naszego istnienia, punktem kulminacyjnym naszej wolności, a nie przeciwnikiem. Jak to możliwe, że istnieje zmowa milczenia, jeśli chodzi o pierwotną i istotną rzeczywistość ludzkiego życia?”

Młodzi chrześcijanie Zachodu muszą ożywić w sobie entuzjazm wiary, przezwyciężając konsumpcyjny materializm i otwierając się na transcendentny wymiar życia. Konieczne jest odkrycie osoby Jezusa, jako Kogoś, kto żyje i jest pośrodku nas. Konieczne są nowe przestrzenie milczenia i medytacji nad Słowem Bożym, aby wejść we wspólnotę z Jezusem osobowym. Dlatego papież wzywa chrześcijan „do pójścia śladem Apostołów, tzn. do wysiłków, aby każdego dnia być bliżej Jezusa, dawać odważne i jednoznaczne świadectwo jego Ewangelii.
Niech Maryja, Królowa Apostołów, poprzez swoje macierzyńskie wstawiennictwo wyprosi nowe wylanie Ducha Świętego, aby odnowił Kościół Zachodu.

Fides 26/07/2011