PIM, grudzień 2011

Grudzień 2011
Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
Epidemia cholery, jaka w tym roku nawiedziła regiony Afryki Zachodniej i Środkowej należy do największych w historii tej części Afryki. Od początku roku zanotowano ponad 85.000 przypadków zachorowań, z których 2.466 zakończyło się zgonem. Wskaźnik umieralności waha się obecnie pomiędzy 2,3% a 4,7% i według prognoz specjalistów może wzrosnąć.

Największa liczbę zachorowań zanotowano w Czadzie, Kamerunie, Nigerii, Nigrze, na obszarach pomiędzy DRK, a Republiką Konga i Republiką Centralnej Afryki, nad Jeziorem Tanganika. W rejonach tych epidemia wymknęła się spod kontroli służb medycznych.
Do zachorowań doszło też w Beninie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie, Gwinei, Liberii i Togo. W krajach tych udało się jednak powstrzymać falę kolejnych zakażeń.
Głównymi ofiarami epidemii są dzieci, których organizmy, na skutek niedożywienia, nie są w stanie walczyć ze śmiercionośnym wirusem.

Fides, 26/10/2011
tłum. U. Siniarska