PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

KWIECIEŃ 2013 R.
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

Apel biskupów o zaprzestanie walk

Biskupi Republiki Centralnej Afryki zwrócili się do rebeliantów formacji Seleka, uczestniczących w konflikcie domowym w tym kraju, z apelem o zakończenie przemocy i o akceptację warunków porozumień z 11 stycznia, podpisanych z rządem. Umowy pokojowe zakładają wprowadzenie rozejmu, utworzenie rządu jedności narodowej i wycofanie rebeliantów z okupowanych terenów. Biskupi potępili zbrojne działania Seleka, skierowane przeciwko ludności cywilnej, która z obawy przed przemocą zmuszona jest opuścić swoje wioski i koczować w lasach, pozbawiona podstawowych warunków życia.

W wyniku toczącego się konfliktu zniszczone zostały szkoły i szpitale, także budynki instytucji państwowych i kościelnych. Na porządku dziennym jest przemoc seksualna wobec kobiet i młodych dziewcząt.

Biskupi wezwali wspólnotę międzynarodową i strony zaangażowane w rozwiązanie konfliktu o szybką pomoc dla cierpiącej ludności, której brakuje przede wszystkim żywności i lekarstw.

Fides, 19.02.2013 r.

Walki w regionie Blue Nile

W trwających od tygodnia walkach wojsk Sudanu i Sudanu Południowego w granicznym regionie Blu Nile zginęło 86 żołnierzy sudańskich. Brak informacji o stratach po stronie Sudanu Południowego.

Przedmiotem konfliktu jest kwestia wytyczenia granicy pomiędzy obydwoma państwami Sudanu. Teren przygraniczny obfituje w złoża ropy naftowej i od początku istnienia niepodległego państwa na południu jest kością niezgody pomiędzy Południem i Północą.

Fides, 21/02/2013

Kolejne zamachy w Syrii. Groźba zamachu na Nuncjusza Apostolskiego

Do tragicznego w skutkach zamachu doszło 21 lutego w godzinach rannych w centrum Damaszku, gdzie znajdują się siedziby ministerstw, banków i centrala partii Baath. Nuncjusz Apostolski w Syrii, abp Mario Zenari, jest wstrząśnięty skalą zniszczeń, do jakich doszło po serii eksplozji. „To przerażający widok. Wokół zgliszcza i rozrzucone szczątki ciał. Dogasające pożary”(…) „Codziennie przechodzimy obok rozrzuconych ludzkich szczątków. Liczba ofiar konfliktu, sięgająca 70.000, jest tym bardziej przerażająca, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w jakich zginęli. Nie we własnych łóżkach, ale podczas zamachów. Ich ciała zostały porozrywane tak, iż nie można zebrać i godnie pochować wszystkich szczątków”.

Nuncjusz Apostolski zauważył, iż Wspólnota Międzynarodowa przyjęła postawę Poncjusza Piłata, podczas gdy jedynym wyjściem jest nakłonienie zwalczających się stron do pokojowych rozmów.

Odnośnie pogłosek rozpowszechnianych przez agencję informacyjną „Alef” o przygotowywanym zamachu na jego osobę, Nuncjusz odpowiedział: „Nie wiem, na ile są one wiarygodne. Myślę, że jeśli ktoś przygotowuje zamach, to nie ogłasza tego w prasie”.

Zamach miałby być odwetem za opinię, jaką hierarcha wyraził ostatnio na temat syryjskiego konfliktu. Sam Nuncjusz twierdzi, iż cierpienia narodu syryjskiego są tak ogromne, a obojętność wspólnoty narodowej tak porażająca, że iż nie może milczeć.

Fides, 21/02/2013) Tłum. Urszula Siniarska