Papieska Intencja Misyjna

Styczeń 2014
Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.