PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

GRUDZIEŃ 2012
Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji ewangelizacji świata
Ok. 500 wiernych wzięło udział w czuwaniu modlitewnym w intencji ewangelizacji świata, które odbyło się 1 grudnia w Sanktuarium Królowej Polski w Częstochowie, na Jasnej Górze.

Krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas powiedział, iż czuwanie jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Benedykta XVI, który w Roku Wiary prosi o stałą modlitwę w intencji misji, o ożywienie nowego entuzjazmu głoszenia Radosnej Nowiny, także o wrażliwość na potrzeby misji, zarówno poprzez modlitewne, jak i materialne wspieranie siewców Słowa Bożego, aby wszyscy poznali Chrystusa.

Mszę św. o północy celebrował przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abp. Zygmunt Zimowski, który w kazaniu podkreślił znaczenie cierpienia w życiu Kościoła, zwłaszcza w służbie misjom. „Pragnę wyrazić swoją radość z uczestnictwa we mszy św. osób chorych i niepełnosprawnych, ponieważ dzięki ich cierpieniu na misjach, w odległych zakątkach świata, ziemia łączy się z niebem”. Kaznodzieja przypomniał, iż chorzy i niepełnosprawni w sposób bardzo skuteczny włączają się w dzieło misji.

W czuwaniu modlitewnym udział wzięli misjonarze z różnych krajów misyjnych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami pracy w różnych warunkach geograficznych i kulturowych.

Misyjne spotkania modlitewne Jasnej Górze mają już długą tradycję. Odbywają się z inicjatywy Papieskiej Unii Kleryków, zawsze w wigilię uroczystości św. Franciszka Ksawerego. W tym roku po raz 22.

Fides, 06/12/2012