PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

Styczeń 2011 r.
Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.

Wspólnota, świadectwo i dialog religijny

10 października podczas uroczystej Mszy św. Papież Benedykt XVI zainaugurował Synod dla Bliskiego Wschodu. Msza św., w której uczestniczyli patriarchowie, arcybiskupi i inni uczestnicy zgromadzenia, pochodzący z pięciu kontynentów, była po raz pierwszy sprawowana w językach liturgicznych: łacińskim, greckim, syryjskim i armeńskim.

W obliczu kryzysu na Bliskim i Środkowym Wschodzie przed Synodem stoją ważne zadania. W programie obrad znalazło się wiele tematów, których analiza może pomóc w wytyczeniu dróg pokojowego rozwiązania konfliktów w tym regionie. Jest niezbywalnym prawem człowieka móc żyć godnie w swojej ojczyźnie, podkreślił Ojciec Święty. Pokój i sprawiedliwość to konieczne warunki dla harmonijnego współistnienia wszystkich mieszkańców Bliskiego i Środkowego Wschodu.
W przemówieniu na „Anioł Pański” Papież wskazał na temat Synodu: „Jedno serce, jedna dusza” (Dz 4,32). Wspólnota wierzących w Chrystusa urzeczywistnia się w sakramentalnej jedności w Synu Bożym, który jest Głową Mistycznego Ciała, czyli Kościoła, podkreślił Ojciec Święty.
W Chrystusie, Synu Bożym, jedność ta znajduje swój pełny wymiar i stanowi warunek wspólnoty, communio, wśród wierzących, czyniąc ich zdolnymi do dawania świadectwa prawdy. Wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza chrześcijanie na Bliskim i Środkowym Wschodzie, podkreślił Ojciec Święty, zostali wezwani do dawania żywego świadectwa wiary. Boża miłość i prawda stanowią dla chrześcijanina wezwanie do głoszenia Radosnej Nowiny wśród ludzi poszukujących Boga.
Uroczystość inauguracji Synodu została przyjęta przez jego uczestników jako wielkie świadectwo jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła.
Mianowany w dniu 31 marca 2010 r. przez Benedykta XVI biskup pomocniczy Patriarchatu w Jerozolimie, Shomali podkreślił, iż uroczystość inauguracyjna wyraźnie pokazała, jak Kościół oddycha dwoma płucami, będąc odzwierciedleniem jedności Wschodu i Zachodu.
Synod dla Bliskiego Wschodu jest 24 synodem biskupów od czasu, gdy papież Paweł VI (1963-1978) pod koniec II Soboru Watykańskiego (1962-1965) ustanowił tę formę konferencji jako Instrument kolegialności Kościoła na świecie.

Fides, 9.10.2010 r.