Papieska Intencja Misyjna, wrzesień 2010 r.

 Aby dzięki otwarciu serc na miłość
udało się położyć kres
licznym wojnom
i konfliktom na świecie,
powodującym rozlew krwi.

* Dwie osoby ranne z zamachu bombowym na kościół w Mardan
12 września w godzinach wieczornych doszło do wybuchu bomby podłożonej w pobliżu wejścia do kościoła luterańskiego pw. św. Pawła w Mardan, w diecezji Peshawar (Pakistan). W zamachu ranni zostali dwaj wartownicy.

Budynek Kościoła znajduje się w ruchliwej części miasta. Miejscowi obserwatorzy twierdzą, iż gdyby do eksplozji doszło wcześniej, ofiar byłoby znacznie więcej.

Przedstawiciele środowisk chrześcijańskich mówią o próbie zastraszania chrześcijan. Kościół był miejscem spotkań wspólnot protestanckich: luterańskich, metodystycznych, anglikańskich i prezbiteriańskich.

Diecezja Peshawar zaangażowana jest w niesienie pomocy ofiarom powodzi, która nawiedziła w tym roku Pakistan. Wspólnoty chrześcijańskie niosą pomoc ludności dotkniętej kataklizmem, w większości muzułmanom i hindusom. Wiele z nich znalazło schronienie w budynkach kościelnych.
Zagrożeni atakami terrorystycznymi czują się również pomocnicy humanitarni: „Takie incydenty prowadzą do trudności logistycznych, a w konsekwencji do utrudnień w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym”, twierdzą pracownicy organizacji humanitarnych.

„Chrześcijanie stają się obiektem zintensyfikowanej przemocy ze strony małych grup ekstremistycznych, które usiłują zakłócić pokojowe współistnienie różnych religii. W tym bardzo trudnym momencie dla naszego kraju nie brakuje jednak przykładów wielkiej heroicznej solidarności, przyjaźni i wzajemnej pomocy”, mówi pracownik organizacji „Church Word Service” Farruk Marwin Parvez.

Fides, 11.09.2010 r.