PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

MARZEC 2013 R.
Aby biskupi, prezbiterzy i dia­koni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.