Papieska Intencja Misyjna, styczeń 2015 r.

Aby w obecnym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnice i zakonnicy na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.
W proklamowanym przez papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego członkinie zakonów żeńskich w Indiach podjęły decyzję o zdwojonym zaangażowaniu na rzecz ubogich i wykluczonych.

„Pragniemy na wzór Chrystusa, Dobrego Samarytanina, być blisko tych, którzy poprzez swoje cierpienie uczestniczą w misterium cierpień Jezusa, odczuwając przy tym pogardę i odrzucenie ze strony społeczeństw”, mówi s. Sharmi z Kongregacji Niepokalanej Maryi Panny w Kalkucie.

Zaangażowanie w niesienie konkretnej pomocy ma iść w parze z pogłębianiem życia kontemplacyjnego, podkreśla zakonnica. „Modlitwa, głęboka więź z Chrystusem umacniania intensywnym życiem sakramentalnym, stanowi dla nas źródło mocy, siły i mądrości w posługiwaniu potrzebującym.

Głównym charyzmatem wspólnoty jest niesienie pomocy kobietom, ofiarom handlu żywnym towarem. W ramach swojej działalności zakonnice pomogły wielu młodym dziewczętom uwolnić się z rąk pozbawionych skrupułów przestępców. Codziennie zakonnice wychodzą na place i ulice dzielnic, naznaczonych procederem, aby nawiązać kontakt z dziewczętami i kobietami, zmuszanymi do prostytucji. Proponują młodym kobietom wsparcie i pomoc w podjęciu samodzielnej egzystencji. Torują także drogę prawną, na której ofiary handlu mogą domagać się sprawiedliwości za doznane krzywdy.

„Pragniemy w ten sposób odpowiedzieć na wołanie papieża Franciszka, zawarte w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, w którym Ojciec Święty wzywa do walki przeciwko współczesnym formom niewolnictwa“, mówi s. Sharmi.

Z danych indyjskiego rządu wynika, iż w 2007 r. ponad 3 miliony kobiet, w tym 36% poniżej 18 r. ż. zmuszono w tym kraju do prostytucji. Organizacja pozarządowa “Human Rights Watch” szacuje, iż w Indiach, w sidłach prostytucji, znajduje się aktualnie przynajmniej 20 milionów kobiet.

Fides 16/12/2014

opr. U. Siniarska