Papieska Intencja Misyjna, styczeń 2016 r.

Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan.
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi spotkały się pod koniec grudnia 2015 r. w hiszpańskiej Walencji na corocznym Ekumenicznym Spotkaniu Taize.

Budzić nadzieję i odwagę

 

25 000 młodych ludzi i dorosłych z 52 krajów i różnych chrześcijańskich wyznań wyraziło w ten sposób pragnienie wspólnej modlitwy o pokój i miłosierdzie dla świata, cierpiącego z powodu krwawych konfliktów. „Pragniemy być posłańcami pokoju i odwagi dla wszystkich naszych braci i sióstr, którzy cierpią w różnych zakątkach świata, a zwłaszcza dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie”, powiedział 21-letni Charles z Londynu. „Jesteśmy tutaj, aby prosić Boga Miłosiernego o ratunek dla świata, dla ludzi młodych, będących ofiarami różnych destrukcyjnych wpływów”.

„Ludzie pokoju”

 

Przełożony wspólnoty Taize, Brat Alois, wezwał młodzież, aby byli „ludźmi pokoju“. „Na świecie, w każdej minucie, rodzi się nowe niebezpieczeństwo, nowa potrzeba“, mówi 61 –letni zakonnik, który święta Bożego Narodzenia spędził z syryjskimi chrześcijanami w ogarniętym wojną mieście Homs. „Ludzie, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, katastrofy naturalne, społeczna niesprawiedliwość, rozłamy we wspólnotach są wezwaniem dla wszystkich wierzących do jeszcze głębszej modlitwy i poszukiwania nowych dróg solidarności i jedności”. Brat Alois wezwał uczestników tegorocznego spotkania do zachowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i do przezwyciężenia lęku. „Odwaga miłosierdzia Ewangelii przynagla nas do bezwarunkowego otwarcia się na drugiego człowieka”.

Podczas obecnego i kolejnego spotkania bracia z Taize pragną zaproponować młodym ludziom pogłębienie tematu miłosierdzia poprzez zatrzymanie się nad czterema aspektami postawy człowieka wobec bliźniego: wzajemne przebaczenie, pomoc drugiemu w potrzebie, odpowiedzialność za społeczeństwo i za stworzenie.

„Święto Narodów”

 

Punktem kulminacyjnym spotkań Taize jest „Modlitwa o Pokój na Świecie” i „Święto Narodów”. Taize należy do najważniejszych miejsc ruchu ekumenicznego. Mała wioska w Burgundii stała się siedzibą Bractwa, które w trakcie ostatnich 50 lat gromadzi młodzież z całego świata. Do Bractwa należy 100 mężczyzn z ponad 25 krajów świata, z Kościoła katolickiego i różnych wyznań ewangelickich.

(KNA) (tłum. U.S.)