Papieska Intencja Misyjna, wrzesień 2016 r.

Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
„Istnieje pilna konieczność współpracy z innymi chrześcijańskimi wyznaniami w dziele tłumaczenia Biblii na języki afrykańskie”, powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Afryki Południowej abp Stephen Brislin z Kapsztadu podczas seminarium naukowego poświęconego tematyce biblijnej.

Seminarium zostało zorganizowane przez Sympozjum Konferencji Biskupów Afryki i Madagaskaru (SECAM/SCEAM) w centrum biblijnym BICAM w dniach od 13 do 19 marca. Abp Brislin zaapelował do biskupów afrykańskich o wspieranie studiów egzegezy i innych dyscyplin ważnych dla dzieła tłumaczenia Biblii. Zdaniem afrykańskiego hierarchy Kościół katolicki ponosi odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego wśród narodów afrykańskich, łaknących Dobrej Nowiny o Chrystusie. „Wiara nasza musi być przekazywana dalej. Wiele plemion afrykańskich nadal ma utrudniony dostęp do Biblii, a największą przeszkodą jest brak Pisma Świętego w ich tubylczym języku.” – mówił prelegent.

Uczestnicy seminarium wysunęli postulat włączenia w plan edukacji przyszłych kapłanów apostolatu biblijnego. Celem tego eksperymentu byłoby przygotowanie seminarzystów do owocnego głoszenia słowa Bożego.

Fides, 16/03/2016

zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/slowozmoca/?fref=nf&pnref=story