Papieska Intencja Misyjna

luty 2009

Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce.

Na zewnątrz, w infrastrukturze,
Kościół w Afryce jest bardzo widoczny.
Zbudowaliśmy tam dla Ciebie
tyle kaplic, posyłamy tylu ludzi.

W Twoje imię
wznosimy szpitale
i nauczamy w misyjnych szkołach.
Uczymy kopać głębinowe studnie,
aby mieli wodę do picia
i aby ich pola obfitowały w chleb.

Panie! Niech w sercach Afrykańczyków,
w ich sposobie myślenia i wartościowania,
będzie jeszcze bardziej obecna
logika Twojej Ewangelii.
Gromadzący się w różnorakich kaplicach,
niech czują się naprawdę siostrami i braćmi.
Szkoły misyjne niech wiążą mądrość z wiarą.
Ludzie niech szczerze pragną „wody żywej”,
którą Ty niesiesz światu.
Niech umacnia się jedność i pokój. KL