Papieska Intencja Misyjna/Lipiec 2012 r.

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.
Przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolontariatu (AVSI) utworzono w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) ruchome biblioteki z przeznaczeniem dla sierot AIDS i dzieci z ubogich rodzin.

225 bibliotek, po 35 książek każda, zostanie oddanych do dyspozycji sześciu instytucjom państwowym oraz czterdziestu pięciu organizacjom pozarządowym. Stamtąd będą mogły dotrzeć do szkół i odległych dzielnic, także slumsów. Inicjatywa AVSI spotkała się z uznaniem ministerstwa ds. rodziny, które podkreśliło jej znaczenie dla edukacji młodego pokolenia.

Fides, 08/06/2012