PAPIESKA INTENCJA MISYJNA/LISTOPAD 2012

Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.
Kerygma w głoszeniu Ewangelii
Dr Marc De Leyritz ze Stowarzyszenia Alpha-France w rozmowie na temat nowej Ewangelizacji

Rola wewnątrzkościelnych ruchów i instytucji, jako prekursorów Ewangelizacji we wspólnotach, była jednym z wiodących tematów Synodu Biskupów.

Wielu założycieli i liderów tych inicjatyw miało okazję zabrać głos podczas obrad synodalnych. Kursy Alfa zostały zapoczątkowane w późnych latach 70-tych przez Nicky Gumbel w anglikańskiej wspólnocie w Anglii. W latach dziewięćdziesiątych, za pośrednictwem ówczesnego arcybiskupa Westminsteru kard. Basila Hume zostały zaszczepione na grunt Kościoła katolickiego. Od tego momentu Kursy Alfa zdobyły swoich słuchaczy w 160 krajach świata. W dwutygodniowych spotkaniach wzięło dotychczas udział ponad 20 milionów słuchaczy.

Arcybiskup Octavio Ruiz, prezydent Papieskiej Rady ds. Wspierania Nowej Ewangelizacji, określił kurs Alfa, jako „narzędzie dane nam przez Boga do realizacji nowej ewangelizacji”. Prezentujemy wywiad z dr Marco De Leyritz, który wspólnie z małżonką, dr Florence De Leyritz wygłosili referat podczas obrad soborowych.

ZENIT: Co należy rozumieć pod nazwą Kursu Alfa?

Marc De Leyritz: Kurs Alfa to dwutygodniowe wprowadzenie do wiary chrześcijańskiej. Chodzi tutaj konkretnie o stworzenie przez parafię możliwości, aby ludzie mogli zastanowić się nad sensem życia. W każdej wspólnocie, w każdej chrześcijańskiej wspólnocie, która tego pragnie, można stworzyć przestrzeń, w której ludzie znajdą pomoc na drodze nawiązywania żywej relacji z Bogiem. Zaskakująca rzeczą jest fakt, iż na całym świecie w kursach Alfa udział wzięło ponad 20 milionów ludzi. Uczestnictwo w kursie nie zawsze prowadziło do spotkania z Jezusem, ale większość słuchaczy podkreślała, iż kurs zrodził w nich potrzebę systematycznej lektury Pisma Świętego oraz modlitwy.

Wiele ludzi dawało świadectwo przemiany swojego życia pod wpływem spotkania z Jezusem.

ZENIT: Skąd bierze się określenie „Kerygma“? Skąd myśl o centralnym znaczeniu „Kerygmy“ w głoszeniu Ewangelii?

Marc De Leyritz: Kursy Alfa powstały przed 30 laty w jednej z anglikańskich wspólnot w Anglii. Ja i Forence sprowadziliśmy je do Francji i dopasowaliśmy do realiów Kościoła katolickiego. To było wielkie wyzwanie, ponieważ wszystko, co pochodzi z Anglii, traktowane jest przez Francuzów bardzo krytycznie. Rozróżnienie pomiędzy Kerygma i katechezą pełniło kluczową rolę już od momentu powstania Kościoła. Wyjaśnienie tego znajdujemy w II rozdziale Dziejów Apostolskich w opisie dnia zesłania Ducha Świętego. W bardzo krótkim kazaniu św. Piotr podaje nam credo wiary. Dokładnie na głoszeniu tego credo polega istota Kerygmy. Podczas tej krótkiej przemowy św. Piotra, wypowiedziane przez niego słowa dotarły do słuchających go ludzi, do ich serc. I zadali mu pytanie: „Co mamy robić, bracie?” On odpowiedział: „Nawróćcie się!”. W tym dniu, pierwszym dniu Kościoła, chrzest przyjęło 3 000 ludzi. Dopiero wówczas Kościół rozpoczął pomagać ludziom w ich duchowym wzroście, aby mogli być uczniami Chrystusa.

W encyklice „Redemptoris Missio“ i posynodalnej adhortacji „Catechesi Tradendae“, papież Jan Paweł II wskazał na tę różnicę. Podkreślił, iż Kerygma poprzedza katechezę. Określił Kerygmę jako pierwsze głoszenie Ewangelii, podczas którego daje się odczuć entuzjazm, gorliwość i płomień przepowiadania i kiedy to mężczyzna lub kobieta decydują się na oddanie swojego własnego życia Jezusowi, rozpoznając w Nim Pana swojego życia. To stanowi warunek wzrostu w wierze chrześcijańskiej.

Przed 15 laty zaskoczyła mnie i Florence wiadomość, iż wielu wierzących katolików tylko połowicznie zgłębia treści Katechizmu, a jego rola w życiu chrześcijan, w zsekularyzowanym świecie stale spada.

Na pytanie, co mogę zaczerpnąć z katechizmu odpowiem: ez miłości Jezusa, przyjaźni z Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym katechizm jest bezwartościowy. Jest niczym innym, jak tylko grubą książką.

Jeśli ludzie otworzą serca na Ducha Świętego i pozwolą mu działać, odczują pragnienie duchowego pokarmu. Z tego powodu kładziemy nacisk na Kerygmę.

Junno Arocho

Zenit, 23 października 2012 r.