Papieskie intencje modlitewne – KWIECIEŃ 2008

Zgodnie z papieską intencją ogólną w kwietniu 2008 r. modlimy się aby chrześcijanie, również w trudnych i złożonych sytuacjach współczesnego społeczeństwa, niestrudzenie głosili swoim życiem, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju.

Temat ten Benedykt XVI podjął 19 października 2006 r. na IV Krajowym Kongresie Kościoła Włoskiego w Weronie: „Zapału dodaje nam świadomość, że tylko Chrystus może w pełni zaspokoić najgłębsze pragnienia każdego ludzkiego serca oraz odpowiedzieć na najbardziej dręczące nas pytania o cierpienie, niesprawiedliwość i zło, śmierć i życie pozagrobowe. Tak więc nasza wiara ma swój fundament, ale ta wiara powinna stawać się życiem w każdym z nas. Potrzebne są zatem szeroko zakrojone i docierające do wszystkich środowisk działania, które sprawią, że każdy chrześcijanin stanie się świadkiem zdolnym i gotowym do podjęcia zadania, jakim jest uzasadnianie zawsze i wszystkim nadziei, która w nim jest. Dlatego trzeba z mocą i radością na nowo głosić wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, będące sercem chrześcijaństwa, kolumną naszej wiary, podstawą naszej pewności, gwałtownym wichrem rozpraszającym wszelki lęk i wahania, wszelką wątpliwość i ludzkie kalkulacje. Jedynie od Boga może pochodzić zdecydowana przemiana świata” – powiedział Papież uczestnikom kongresu „Świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa, nadziei świata”.

Ojciec Święty poleca też intencję misyjną na kwiecień 2008 r. Zachęca do modlitwy, aby przyszli kapłani młodych Kościołów byli coraz lepiej przygotowani pod względem kulturalnym i duchowym do ewangelizacji swoich narodów i całego świata.

Komentarzem mogą być słowa Papieża z 23 września 2006 r. do uczestników kursu formacyjnego dla nowych biskupów z krajów misyjnych, zorganizowanego przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów: „Ważne jest, byście troszczyli się o solidne przygotowanie seminarzystów oraz stałą formację kapłanów i katechistów. Źródłem radości i pociechy jest fakt, że w wielu waszych Kościołach obserwujemy stały wzrost powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest to wspaniały dar Boży, który trzeba przyjmować i pielęgnować z wdzięcznością i gorliwie. Należy troszczyć się o zapewnienie seminariom wystarczającej liczby formatorów, starannie wybranych i przygotowanych. Mają oni być przede wszystkim przykładem i wzorem dla seminarzystów. Od przygotowania przyszłych kapłanów i wszystkich innych współpracowników w duszpasterstwie zależy przyszłość waszych wspólnot i całego Kościoła powszechnego” – powiedział Benedykt XVI do biskupów z krajów misyjnych.

ak/ rv