Peru: Sytuacja najuboższych

W przesłaniu pt. „Ojczyzna – darem dla wszystkich”, napisanym z okazji 189. rocznicy uzyskania przez kraj niepodległości, członkowie Konferencji Biskupów Peru zwrócili się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o troskę o dobro wspólne, jakim jest ojczyzna. Autorzy dokumentu podkreślili związek istniejący pomiędzy jakością życia obywateli, a działaniem instytucji państwowych, których zadaniem powinna być rzetelna, troskliwa i wielkoduszna służba na rzecz wszystkich członków wspólnoty, a zwłaszcza najuboższych. „Państwo”, kontynuowali autorzy dokumentu, „powinno uwzględniać i zaspakajać rzeczywiste potrzeby obywateli, szanować prawa każdego człowieka i z troską pochylać się nad każdą rodziną.”

Hierarchowie podkreślili, iż Kościół stoi na straży praw osoby ludzkiej i ochrony dobra wspólnego. Wspiera kulturę dialogu i pojednania. Dlatego rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do podjęcia na nowo prac nad odradzaniem się kraju.

Fides, 27.07.2010 r.