Pielgrzymka Dziękczynna do sanktuarium na Krzeptówkach – 13 maja 2011 r.

Wy, Księża i Bracia Pallotyni, jesteście jak pień wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w urzeczywistnianiu pierwotnej intuicji charyzmatycznej swymi gałęziami sięga do różnych środowisk społecznych, aby je ożywiać autentycznym duchem ewangelicznym. Aby wypełnić tę misję musicie mocno trwać w Chrystusie, którego św. Wincenty Pallotti kochał i któremu służył z heroiczną wiernością.

 (Audiencja dla uczestników XIX Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 14.10.2004)

Drogie Siostry, Kościół oczekuje, że będziecie mówić o Chrystusie i pokazywać Go tym, którym służycie (…). Aby składać to świadectwo wy same musicie najpierw kontemplować oblicze Chrystusa.

(Audiencja i orędzie do uczestniczek XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, 22.01.2004)

Dlatego zachęcam was, świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, abyście byli pomiędzy sobą zjednoczeni, zjednoczeni z kapłanami, braćmi i siostrami; bardziej jeszcze zachęcam was do tego, abyście byli zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Jego Kościołem, byście mogli być świadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Miłości do wszystkich ludzi.

(Audiencja dla pielgrzymów Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego z okazji 150-lecia jego założenia, 02.11.1985)

Droga Rodzino Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, to tylko trzy piękne wezwania, jakie skierował do nas Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Tych przejmujących słów zachęty i wsparcia, połączonych z jego błogosławieństwem, było dużo, dużo więcej. Jako Rodzina Pallotyńska wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za tę tak często i tak różnorodnie okazywaną nam życzliwość. Dzisiaj z całym Kościołem cieszymy się z wyniesienia naszego Rodaka do chwały ołtarzy, co – jak doskonale wiemy – nastąpi 1 maja br. w Rzymie. Jako Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, chcemy dziękować Bogu za dar takiego Papieża i za jego beatyfikację. Nie moglibyśmy znaleźć lepszego miejsca na to dziękczynienie niż Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które Jan Paweł II osobiście poświęcił w czerwcu 1997 roku, i nie moglibyśmy znaleźć lepszej daty niż 30. rocznica zamachu na Papieża. Zakopiańskie Sanktuarium jest przecież wotum wdzięczności za tamto cudowne ocalenie.

Dlatego serdecznie zapraszamy Was, drodzy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: Księża i Bracia Pallotyni, Siostry Pallotynki oraz świeccy członkowie ZAK, do udziału w pielgrzymce dziękczynnej za dar beatyfikacji Jana Pawła II, do fatimskiego Sanktuarium na Krzeptówkach, która odbędzie się 13 maja tego roku.

Pielgrzymkę rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00, a zakończymy mszą świętą o godzinie 19.00. Potem chętni będą mogli pozostać na modlitwie aż do następnego dnia. Prosimy, aby każda wspólnota była możliwie jak najliczniej reprezentowana. Ksiądz kustosz Marian Mucha oczekuje na Wasze zgłoszenia najpóźniej do 5 maja br. : telefonicznie (18 206 64 20, 501 200 040) lub pocztą elektroniczną (marian.mucha@op.pl ).

Z nadzieją na piękne spotkanie i z zapewnieniem o modlitwie,

ks. Adrian Galbas SAC przełożony prowincjalny
ks. Józef Lasak SAC przełożony prowincjalny
s. M. Bernadetta Turecka SAC przełożona prowincjalna
ks. Zdzisław Słomka SAC przewodniczący KRK ZAK