djembed

Pielgrzymowaliśmy do Gietrzwałdu

W dn. 1-3 maja 2019 r. po raz ósmy pielgrzymowaliśmy z Matką Słowa do Gietrzwałdu. Rozpoczęliśmy pielgrzymkę w Pasłęku. W pielgrzymce wzięło udział 55 osób. Przewodnikiem był ks. Roman Rusinek SAC, długoletni misjonarz z Rwandy.

Gietrzwałd to szczególne miejsce w naszej Ojczyźnie. W czasie objawień Matka Boża przemówiła do Polaków w języku polskim. Naszym wewnętrznym pragnieniem było na nowo przypomnieć i ożywić pamięć tego miejsca. Szliśmy w pielgrzymce z figurą Matki Bożej Słowa, przywiezionej z Kibeho w Rwandzie, z miejsca objawień, które zostały zatwierdzone przez Kościół. Towarzyszyły nam również relikwie św. Wincentego Pallottiego, z przesłaniem, aby umacniać wiarę i rozpalać miłość oraz relikwie św. Jana Pawła II, który pokazał, jak miłować Kościół i zwierzyć siebie z ufnością Maryi.
W imieniu całego Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Pielgrzymom za ich piękne świadectwo wiary, umiłowania Ojczyzny i Maryi. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pani Leontyny Dubiak za organizację już VIII Majowej Pielgrzymki Różańcowej z Matką Słowa i Mocą Bożego Ducha. Serdeczne podziękowania składam również komendantowi powiatowemu policji w Elblągu, Ostródzie i Olsztynie za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie pieszej pielgrzymki.

Niech trudy pielgrzymowania i zanoszone modlitwy przyniosą jak najpiękniejsze duchowe owoce w naszym życiu osobistym i w działalności całego Sekretariatu Misyjnego oraz naszych Współpracowników.

ks. Roman Rusinek SAC
przewodnik

djembed

djembed