Pielgrzymujemy do Wilna – również duchowo

W najbliższą niedzielę (15.07.2018 r.) rozpoczynamy pątniczy szlak do Wilna. Nasz trud i modlitwę ofiarujemy za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę w odległych zakątkach świata oraz o nowe powołania misyjne.

W naszych grupie niebieskiej gościmy misjonarzy i pielgrzymów z różnych krajów. Codziennie, podczas pielgrzymki odprawiana jest Msza św., podczas której polecamy Bogu intencje Współpracowników, nadesłane wcześniej do naszego Sekretariatu. 

PIELGRZYMOWANIE DUCHOWE
Pielgrzymka duchowa skierowana jest do osób, które ze względu na podeszły wiek, chorobę, skomplikowaną sytuację życiową nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce. W takiej sytuacji duchowe pielgrzymowanie umożliwia włączenie się w pielgrzymi szlak. Duchowy Pielgrzym, łączy się z pątnikami otaczając ich modlitwą i wypełniając w miarę możliwości plan dnia pielgrzyma.

PLAN DNIA PIELGRZYMA
• modlitwy poranne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
• udział we Mszy św. (lub komunia duchowa);
• Koronka do Siedmiu Boleści;
• godz. 12.00, Anioł Pański;
• różaniec;
• godz. 15.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa;
• w piątki: lektura duchowa;
• godz. 21.00 Apel Jasnogórski w łączności z Radiem Maryja.