Pielgrzymujemy z Waszymi intencjami na Jasną Górę

W Uroczystość Przemienia Pańskiego rozpoczęliśmy pielgrzymowanie do Królowej Polski. Nasz trud i modlitwę ofiarujemy za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę w odległych zakątkach świata oraz o nowe powołania misyjne. W naszej grupie czerwono-żółto-zielonej niesiemy intencje Współpracowników Misyjnych. Codziennie podczas pielgrzymki odprawiana jest Msza św., podczas której polecamy Bogu Wasze intencje nadesłane wcześniej do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Pomostu.

MODLIMY SIĘ, M.IN.:
• Za wstawiennictwem Matki Bożej proszę o łaskę uzdrowienia Krystyny
• Proszę o pojednanie
• Dziękuję za otrzymane łaski i nadal proszę szczególnie dla syna Piotra i wnuka Jana o Łaskę Wiary, nawrócenie oraz nawrócenie wszystkich grzeszników, których zbawienie jest zagrożone. Również proszę o błogosławieństwo Boże dla Kapłanów i Misjonarzy oraz nowe święte powołania.
• W podziękowaniu w 40-tą rocznicę ślubu Anny i Jana , z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na kolejne lata wspólnego życia.
• Za chorą Olę o łaskę ufności Bożemu Miłosierdziu dla niej i jej mamy
• O wybór szkoły średniej zgodny z wolą Bożą dla Mateusza
• Dziękczynna za opiekę Maryi w rodzinie i prowadzenie nas do Jezusa
• Za dusze śp. Rodziców Stefanii i Jana W. o dar życia wiecznego,
• Za duszę sp. Marka S. o dar życia wiecznego
• W intencji Janiny – o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w życiu prywatnym i zawodowym,
• W intencji Józefy P. o błogosławieństwo Boże, siłę i łaskę Pana Boga w zmaganiu się z cierpieniem
• Wynagradzająca świętokradzkie przyjmowanie komunii świętych w rodzinie Elżbiety i Pawła oraz wszystkie grzechy Anny i jej bliskich.
• Dziękczynna za życie Anny i otrzymane w jej rodzinie łaski.

PIELGRZYMOWANIE DUCHOWE 
Pielgrzymka duchowa skierowana jest do osób, które ze względu na podeszły wiek, chorobę, skomplikowaną sytuację życiową nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce. W takiej sytuacji duchowe pielgrzymowanie umożliwia włączenie się w pielgrzymi szlak. Duchowy Pielgrzym, łączy się z pątnikami otaczając ich modlitwą i wypełniając w miarę możliwości plan dnia pielgrzyma.

PLAN DNIA PIELGRZYMA
• modlitwy poranne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
• udział we Mszy św. (lub komunia duchowa);
• Koronka do Siedmiu Boleści;
• godz. 12.00, Anioł Pański;
• różaniec;
• godz. 15.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa;
• w piątki: lektura duchowa;
• godz. 21.00 Apel Jasnogórski w łączności z Radiem Maryja.

djembed