djembed

Pierwszy dzień nowenny w intencji ks. Grzegorza Młodawskiego SAC

Drodzy Przyjaciele Misji,
przesyłam tekst nowenny za przyczyną Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego. Pragnę zachęcić Was do podjęcia tej modlitwy w intencji naszych ciężko chorych Współbraci, szczególnie za ks. Grzegorza Młodawskiego, Sekretarza ds. Misji.
Niech głos naszej modlitwy połączy się w wołaniu o Boże Miłosierdzie.

Ks. Zenon Hanas SAC

Przełożony Prowincjalny

NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC
Imprimatur
bp. Romuald Kamiński, Warszawa, dnia 14.10.2020, nr 1409(K)2020

DZIEŃ 1
POBOŻNY MŁODZIENIEC
Przy wspólnotowej celebracji na rozpoczęcie modlitwy należy odśpiewać pieśń Wśród zmienności tego świata. ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Boże, który serce swego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swe życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej Owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Z KSIĘGI PSALMÓW (Ps 1,1-3):
Szczęśliwy człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.

ROZWAŻANIE
Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński to człowiek, o którym mówi Psalmista, człowiek zawsze posłuszny Prawu Bożemu. Wspominany był przez swoich szkolnych kolegów jako młodzieniec bardzo pobożny, skromny i skryty. Nikt nie potrafił powiedzieć o nim złego słowa. Stanisław wzorował się na swoim ojcu, Aleksandrze, który był dla niego autorytetem. Widział w nim wzór dla własnego postępowania, zwłaszcza w ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka. Ojciec jego był społecznikiem troszczącym się o dzieci, młodzież oraz o ubogich. Stanisław także chciał służyć ludziom, a przez nich samemu Bogu, dlatego podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium.
(Chwila refleksji w ciszy)

MODLITWA SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boże nasz, Ty, który sam jeden tylko prawdziwie jesteś, który jesteś Bytem najwyższym i pełnią istnienia, uznaję w Tobie istotę o najwyższej doskonałości, Boga zawsze i wszędzie będącego. Wielbię Twą wszechwiedzę i mądrość najwyższą, korzę się przed Twoją wszechmocą. Zachwyt najwyższy ogarnia mą duszę wobec pełni Twego życia w Trzech Osobach Trójcy Przenajświętszej. Na widok Twego nieskończonego majestatu brak mi słów na wyrażenie wszystkich doskonałości Twoich. A posiadasz je wszystkie w stopniu najdoskonalszym. Serce me wzrusza pamięć o tym, że jesteś Ojcem mym najdroższym i Stworzycielem, że na każdą chwilę dajesz mi istnienie i możność działania. Postanawiam mocno używać odtąd wszystkich władz duszy jedynie na to, by miłością odpowiedzieć na miłość i troskliwość, którą Opatrzność Twoja otoczyły mnie od zarania mego życia. Proszę Cię najpokorniej, byś rozpromienił w mej duszy miłość nadprzyrodzoną do Ciebie. Niechże ta czysta miłość będzie odtąd główną sprężyną mego działania, niech podniesie do swego poziomu wszystkie inne cnoty, jako ich królowa. Odtąd chcę kierować się nie tyle myślą na zbawienie własne, ale każdy swój czyn pragnę wykonać z czystej miłości ku Tobie, o Boże, bo na to nieskończenie zasługujesz. Tak chcę i pragnę, ale Ty, mój Panie, któryś wlał do mej duszy takie pragnienie, łaską swą spraw, bym swoje postanowienie wykonać mógł w całej pełni. Amen.

WEZWANIA DO SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC (I)
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami.
Wierny sługo Boga,
Rozmiłowany w Kościele,
Szafarzu Bożego Miłosierdzia,
Kierowniku dusz ludzkich,
Pokorny naśladowco Chrystusa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Pokory przykładzie,
Wzorze pokuty,
Lekarzu ludzkich słabości,
Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych,
Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów,
Pochodnio światła prawdy i pokoju,
Budowniczy mostów zgody i pojednania,
Przyjacielu wszystkich ludzi,
Prekursorze ekumenizmu,
Żertwo naszej wolności,
Drogocenny skarbie Kościoła,
Blasku Bożej dobroci,
Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego Sługę Stanisława Szulmińskiego do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa; umocniony Twoim Duchem mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój, daj nam przez jego przyczynę tego samego Ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczynili się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na zakończenie dodaje się:
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

djembed