29 Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Wilna już w drodze…

29 Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Wilna już w drodze… Wśród pielgrzymujących grup Grupa Zielona – Misyjna, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Dębskiego SAC.

Dzisiaj ważny dzień na pielgrzymim szlaku Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej z Suwałk do Wilna – pożegnanie z Polską, powitanie z Litwą…