Polscy pallotyni pełni wiary i ducha misyjnego

POLSKIM PALLOTYNOM NIGDY NIE BRAKOWAŁO WIARY ANI DUCHA MISYJNEGO

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie,
Pan Bóg, który obdarzył nas łaską wiary, pragnie byśmy dzielili się nią z niewierzącymi. Na to Boże pragnienie odpowiedział św. Wincenty Pallotti, realizując swoje powołanie kapłańskie i zakładając Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. W maju 1818 r., po przyjęciu święceń prezbiteratu w bazylice św. Jana na Lateranie, zanotował: Nieskończona dobroć naszego więcej niż najdroższego Boga Ojca raczyła podnieść mnie w sposób podziwu godny do tak zawrotnego stopnia – do kapłaństwa! Rodzina Pallotyńska obchodzi 200. rocznicę tego wydarzenia, która jest okazją, aby powrócić do źródeł naszego powołania oraz przybliżyć i pomnażać dziedzictwo, jakie pozostawił nam Założyciel.

Święty Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. w Rzymie. Przeżył 55 lat, z czego 32 lata w kapłaństwie. To, co zrobił w ciągu swojego krótkiego życia, jest niebywałe. Po zdobyciu gruntownego wykształcenia na uniwersytecie Sapienza, gdzie uzyskał stopień doktora z teologii i filozofii, angażował się w wiele dziedzin życia chrześcijańskiego, aby umacniać wiarę i pobudzić odpowiedzialność za Kościół. Głosił konferencje dla osób zakonnych, przeprowadzał misje w parafiach, dbał o formację religijną młodzieży, dorosłych i osób duchownych, zakładał szkoły wieczorowe, stowarzyszenia dla robotników, otwierał i wspomagał sierocińce. Był rekolekcjonistą, cenionym spowiednikiem, kapelanem więźniów i żołnierzy. Bezgranicznie pragnął zbawiać dusze dla większej chwały Boga. Świadomość, że nie wszyscy mogą dostąpić zbawienia, była dla niego źródłem smutku. Cierpienie powiększała myśl o krajach misyjnych i całych rzeszach pogan. Uważał, iż wiele zależy od zaangażowania świeckich w ożywianie wiary i rozpalanie miłości wśród chrześcijan. Twierdził, że: apostolstwo może być udziałem osób ze wszystkich stanów, gdyż jest ono działalnością, jaką każdy w miarę swoich możliwości może i powinien wykonywać ku większej chwale Boga oraz dla wiecznego zbawienia swego własnego i bliźnich. Stąd zrodziła się idea założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, charakteryzującego się nowatorskim programem opierającym się na współpracy świeckich i duchownych.
Epoka, w której żył Pallotti, to trudny dla Kościoła czas ideologii oświecenia i rewolucji francuskiej, a jednocześnie wiek XIX to czas wielkiego rozbudzenia misyjnego. Duży wpływ na zaangażowanie misyjne Pallottiego miała praca w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i kontakt z jej Prefektem, późniejszym papieżem Grzegorzem XVI, którego był spowiednikiem. Największe jednak znaczenie miała funkcja ojca duchownego, sprawowana przez Świętego przez blisko 10 lat w Kolegium Misyjnym przy Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Z tego okresu mamy informacje, że wysyłał misjonarzom paramenty liturgiczne, a także pieniądze na prowadzenie ewangelizacji. Zapisał się w historii Kościoła jako wielki promotor dzieł misyjnych. Mając to na uwadze papież Jan XXIII ustanowił św. Wincentego Pallottiego głównym patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.
Choć całe jego życie i posługa związana była z Rzymem, to rozpoczęte przez niego dzieła obejmują dziś swoim zasięgiem prawie wszystkie kontynenty. Polscy pallotyni z prowincji Chrystusa Króla posługują obecnie w 17 krajach. Ich wysiłki i zaangażowanie wysoko ocenił przełożony generalny, ks. Jacob Nampudakam SAC: Polskim pallotynom nigdy nie brakowało wiary ani ducha misyjnego. Jeśli nasze Stowarzyszenie rozrosło się tak, że jest obecne w tylu krajach świata, to zawdzięcza to również wizji, odwadze i misyjnemu zaangażowaniu polskich pallotynów.

Drodzy Współpracownicy!

Składam Wam serdeczne podziękowania za kolejny rok współpracy z misjonarzami pallotyńskimi. Jestem wdzięczny za realizowanie wspólnie z nami Bożego wezwania do dzielenia się łaską wiary. Zapewniam o naszej codziennej pamięci w modlitwie i odprawianych Mszach świętych we wszystkich Waszych intencjach. Pragniemy, by rozpoczynający się rok jubileuszowy był czasem świętowania nie tylko dla nas, pallotynów, ale wszystkich osób zafascynowanych charyzmatem naszego Założyciela. Wspólnie tworzymy jedną Rodzinę Pallotyńską, kontynuującą dzieło zapoczątkowane przez św. Wincentego Pallottiego.
W roku jubileuszowym 200. rocznicy Jego święceń kapłańskich, zapraszam do towarzyszenia nam Waszą obecnością podczas dorocznych rekolekcji, czuwania na Jasnej Górze, pielgrzymek i dni skupienia. Terminy spotkań podane są w dalszej części Informatora. Zachęcam do nadsyłania intencji na Msze św. tradycyjnie odprawiane w dniu 22 stycznia, we wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, oraz na nowennę w maju, którą rozpoczniemy przygotowania do roku jubileuszowego.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu