Polska: VIII Kongres Misyjny Dzieci

Głośmy światu: Bóg jest miłością, pod tym hasłem w dniach od 28 do 29 maja zgromadzili się w Częstochowie, na Jasnej Górze, mali misjonarze zrzeszeni w Dziecięcych Dziełach Misyjnych.

W VIII Dziecięcym Kongresie Misyjnym udział wzięli ponadto: krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Jan Piotrowski, krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Libanu, ks. Paul Karam, liczni kapłani, zakonnicy, katecheci, opiekunowie grup misyjnych i współpracownicy dzieł misyjnych. W pierwszym dniu kongresu uczestnicy spotkali się z misjonarzami, pracującymi w różnych zakątkach świata, oraz wzięli udział w modlitwie przed Cudownym Obrazem Czarnej Madonny.
W sobotę, 29 maja, odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Stanisława Budzika, Sekretarza Generalnego Konferencji Biskupów Polski, który podkreślił, iż duszą misji jest miłość i każdy, kto miłuje Chrystusa i bliźniego, musi wspierać swoją modlitwą misjonarzy i misjonarki.

Spotkanie kongresowe zakończył konkurs na temat historii Dzieł Misyjnych Dzieci w Polsce od roku 1858.

Fides, 31/05/2010
Tłum. Urszula Siniarska