Image

Posyłam Was 67-3/2007

   
 Image
 
[Numer dostępny w formacie PDF]
 
     
 

RWANDA

 
     
3
"Budujmy świat pokoju, sprawiedliwości i solidarności"
  Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI
 
5
W duchu Wieczernika
  Ks. Fr. Gomułczak SAC
 
7
Rwanda. Piękny kraj… trudnej historii
  Oprac. P. J. Karp SAC
 
10
Począwszy od "pierwszej karawany"
  Ks. T. Małachwiejczyk SAC
 
13
Dom-Serce w środku Afryki
  Oprac. s. Hanna Salwa CSA
 
14
Apostołowie prasy
  Ks. T. Małachwiejczyk SAC
 
15
"Hobe"
   
 
16
Kibeho. W domu Matki Słowa
  Ks. Z. Pawłowski SAC
 
20
Kinoni. Misja na wzgórzach
  Ks. K. Miner SAC
 
22
Rozpoznać głos Boga i uwolnić moc Ewangelii
  Wywiad z ks. F. Harelimana SAC Przełożonym Regii Świętej Rodziny
 
24
Listy misjonarzy sprzed lat
   
 
26
Wiadomości misyjne
   
 
27
Adopcja Serca: Wzruszające spotkania
   
 
28
"eMka" – Sekcja współpracy z dziećmi i młodzieżą: "Zarzućcie sieć…"
   
 
29
Siostry Pallotynki na misjach: W trosce o potrzeby ducha i ciała
  Rekolecje, dni skupienia dla Wspó.pracowników
 
30
"Apostoł" – Pallotyński Ośrodek Duszpasterstwa Powołań
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
     

     
 
KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu MisyjnegoProwincji Chrystusa KrólaUkazuje się od 1991 r. Poświęcony tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.
 
REDAGUJE zespół wskładzie:
  • ks. Grzegorz Młodawski SAC, red. nacz.
  • ks. Piotr Jan Karp SAC
  • ks. Zdzisław Wdziekoński SAC
  • ks. Jerzy Limanówka SAC
  • s.Hanna Salwa CSA
  • p.Barbara Sawicka
 
KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni
 
OPRAC. GRAFICZNE: ks. Piotr Jan Karp SAC
 
WARUNKI PRNUMERATY
 
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

Redakcja rezerwuje sobie prawo do zmiany tytułów, adiustacji oraz skracania przekazanych tekstów.
 
ISSN 1234-0111