Image

Posyłam Was 69-1/2008

       
3
List do Współpracowników Misyjnych. „Radość wielka… będzie udziałem całego narodu!”
  Ks. G. Młodawski SAC
 Image  
5
Rozkwit charyzmatu św. Wincentego Pallottiego na ziemiach polskich
  Ks. dr Czesław Parzyszek SAC
 
8
Ks. bp Seamus Freeman
  – pasterz według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego
 
9
W duchu wdzięczności… z troską o przyszłość!
  Wspomnienie o ks. S. Kuracińskim
 
10
Rwanda, Kongo Demokratyczne: Regia Świętej Rodziny
   
 
12
Wybrzeże Kości Słoniowej: Delegatura Matki Bożej Pokoju
   
 
14
Kolumbia, Wenezuela: Delegatura św. Teresy od Dzieciątka Jezus
   
 
16
Konkretne dobro nigdy nie ginie
  Ks. A. Geringer SAC
 
17
Nowe misje: Antyle
   
 
18
Słowacja, Czechy: Delegatura św. Cyryla i Metodego
   
 
20
Ukraina: Delegatura Matki Bożej Fatimskiej
   
 
22
„Pomost” – Dzieło pomocy katolikom na Wschodzie
   
 
23
Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
   
 
24
Spotkanie z Jezusem Miłosiernym
  – wywiad z ks. Emilianem Siglem SAC
 
25
„Bądźmy ludźmi Bożego pokoju!”
  Rekolecje, dni skupienia dla Wspó.pracowników
 
26
Pallotyńska Adopcja Serca
   
 
30
„eMka”: Sekcja Współpracy z Dziećmi i Młodzieżą
   
 
33
Pallotyński Wolontariat Misyjny
   
 
34
W duchu charyzmatu Założyciela
   
 
35
Siostry Pallotynki: W sercach rozbrzmiewa dziękczynienie
   
 
36
Stałe akcje Sekretariatu Misyjnego
   
 
     

     
 
KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Ukazuje się od 1991 r. Poświęcony tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.
 
REDAGUJE zespół w składzie:
  • ks. Grzegorz Młodawski SAC, red. nacz.
  • ks. Piotr Jan Karp SAC
  • ks. Zdzisław Wdziekoński SAC
  • ks. Jerzy Limanówka SAC
  • s. Hanna Salwa CSA
  • p. Barbara Sawicka
 
KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni
 
OPRAC. GRAFICZNE: ks. Piotr Jan Karp SAC
 
WARUNKI PRNUMERATY
 
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

Redakcja rezerwuje sobie prawo do zmiany tytułów, adiustacji oraz skracania przekazanych tekstów.
 
ISSN 1234-0111