Image

Posyłam Was 70-2/2008

 

ANTYLE – BARBADOS

   
       
3
List do Współpracowników Misyjnych. Zmartwychwstanie Pańskie 2008
  Ks. G. Młodawski SAC
 Image  
5
„Chrystus dla was stał się ubogim”
  BENEDYKT XVI
 
7
Co warto wiedzieć? Antyle – Barbados
  oprac. ks. P. J. Karp SAC
 
8
Trzcina pośród mórz
  oprac. ks. P. J. Karp SAC
 
10
Pomysł przyszedł z nieba…
  ks. Łukasz Kopaniak SAC
 
12
Sylwetki przyszłych misjonarzy z Antyli…
  red. B. Sawicka
 
15
Ze świata misji pallotyńskich. Bezdomni
  ks. J. Pałyga SAC
 
16
Ze świata misji pallotyńskich. Zabieram Cię ze sobą, Maryjo!
  Christine du Coudray Wiehe
 
17
Ze świata misji pallotyńskich. Miejsce nowej ewangelizacji Afryki (głos Rektora sanktuarium z Kibeho)
  ks. Zbigniew Pawłowski SAC
 
18
Powołanie to wzywanie serc
  – wywiad z ks. abp Henrykiem Hoserem SAC, Sekretarzem w Kongregacji Ewangelizacji Narodów
 
20
Aktualności misyjne
   
 
23
Listy od misjonarzy. Potrzebna jest przemiana serc
  ks. S. Filipek SAC
 
24
Pallotyńska Adopcja Serca. Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieje ludzkości
  ks. R. Rusinek SAC, s. T. Lotawiec CSA
 
26
„eMka”: Sekcja Współpracy z Dziećmi i Młodzieżą
  oprac. s. H. Salwa CSA
 
27
Pallotyński Wolontariat Misyjny. Chcę wyjechać na misje!
  ks. J. Limanówka SAC
 
28
Misje WWW. Nowa strona internetowa Sekretariatu Misyjnego
  ks. G. Młodawski SAC
 
29
Siostry Pallotynki na misjach: Powrót do początków (misje w Kamerunie)
   
 
30
Powołaniówka. Niezwykłość powołania
   
 
     

     
 
KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Ukazuje się od 1991 r. Poświęcony tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.
 
REDAGUJE zespół w składzie:
  • ks. Grzegorz Młodawski SAC, red. nacz.
  • ks. Piotr Jan Karp SAC
  • ks. Zdzisław Wdziekoński SAC
  • ks. Jerzy Limanówka SAC
  • s. Hanna Salwa CSA
  • p. Barbara Sawicka
 
KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni
 
OPRAC. GRAFICZNE: ks. Piotr Jan Karp SAC
 
WARUNKI PRNUMERATY
 
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

Redakcja rezerwuje sobie prawo do zmiany tytułów, adiustacji oraz skracania przekazanych tekstów.
 
ISSN 1234-0111