Image

Posyłam Was 71-3/2008

              GWIAZDA ŻYCIA MISJONARZY                                       

3 List do Współpracowników MisyjnychImage
          ks. G. Młodawski SAC

5 Fragmenty orędzia na 45. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
         Benedykt XVI

6 Powołanie w służbie diecezji warszawsko-praskiej

8 Posłannictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus

10 Gwiazda życia misjonarzy
         Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

11 Patronka Delegatury w Kolumbii i Wenezueli
          ks. M. Mąka SAC, ks. A. Geringer SAC

13 Żyć niebanalnie
          Wywiad z ks. K. Gardasem SAC, rozm. B. Sawicka

14 Gorzki smak kolumbijskiej kawy
          ks. Zdzisław Wdziekoński SAC

15 Ks. Józef Lasak SAC –  Spotkanie z ks. Prowincjałem
          rozm. ks. P. Karp SAC

17 Warto marzyć
          Br. Michał Szczygioł SAC

18 Spotkanie z Jezusem Miłosiernym
          Alexis Kacou-Bi, Franck Zirihi

19 Wzrost ziarnka gorczycy
          ks. Wiesław Pęski SAC

20 Radość z niesienia pomocy innym
          Rozmowa z p. L. Bagińską – br. A. Fułek SAC

21 Aktualności misyjne
          red. s. H. Salwa CSA, B. Sawicka

23 W dłoniach Królowej Pokoju
          ks. P. Kalinowski SAC

27 Adopcja Serca
          ks. R. Rusinek

26 Sekcja współpracy z dziećmi i młodzieżą – „eMka” 
          s. H. Salwa CSA

27 Pallotyński Wolontariat Misyjny: Opowiedzcie mi cyganie…
          P. Kobylińska

28 Dobrze czynić na ziemi
          Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

30 Pallotyński Ośrodek Duszpasterstwa Powołań – „Apostoł”, Wybór na całe życie
          ks. A. Zieliński SAC, ks. G. Marczuk SAC