Posyłam Was 75-3/2009

              Bł. Karol de Foucauld – Mały Brat Jezusa

W numerze…

3. Drodzy Przyjaciele Misji
ks. G. Młodawski SAC

5. Niech Bóg błogosławi Afrykę
Benedykt XVI

7. W większym ubóstwie i zapomnieniu
oprac. Ks. Z. Wdziekoński SAC

10. 50 lat radosnej służby. Rozmowa z Jubilatem
ks. Mirosławem Zadrożnym SAC
rozm. S. H. Salwa CSA

12. Implantatio ecclesiae w Kamerunie
ks. S. Stawicki SAC, ks. A. Celona sAC

13. Heinrich Vieter. Pierwszy biskup Kamerunu
tłum. U. Siniarska

14. Byłem świadkiem ich upadku.
Wywiad z ks. J. Waligórskim SAC
rozm. Ks. J. Limanówka SAC

16. Otwarte dłonie Bożego Miłosierdzia
Konsekracja kościoła w Spiskiej Nowej Wsi
oprac. S. H. Salwa CSA

18. Kościół na Wschodzie.
XVII Diecezjalny Dzień Młodzieży.
Uroczystości Fatimskie w Dowbyszu
W. Rajkowska, ks. W. Osica SAC

19. Życie kontemplacyjne – na rzecz misji
br. A. Fułek SAC

20. Aktualności misyjne
red. B. Sawicka

22. Adopcja Serca. Korespondencja

24. Pallotyńska Fundacja misyjna „Salvatti.pl”
Pomagamy!!! Czyli projekty misyjne
s. H. Salwa CSA

26. Pallotyński wolontariat Misyjny
Adopcja Serca – Nowe życie w rodzinie
s. H. Salwa CSA

27. Przy wyrabianiu sieci.
Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa
s. Halina, Mała Siostra Jezusa

29. Z misyjnym krzyżem.
Prezentacja sylwetek misjonarzy
wyjeżdżających na misje
ks. G. Rawiak SAC
ks. G. Majewski SAC
ks. W. Juszczuk SAC