Posyłam Was 77-1/2010

          INFORMATOR – KALENDARZ 2010 R.

                                                      w numerze… 

Do Przyjaciół Misji
5. Terminy spotkań i rekolekcji w 2010 r.
6. Regia Świętej Rodziny
7. Delegatura Matki Bożej Pokoju
8. Delegatura Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
9. Wspólnota SAC na Antylach
10. Delegatura Êw. Cyryla i Metodego
11. Delegatura Matki Bożej Fatimskiej
12. 20 lat po upadku muru berlińskiego
13. Ewangelizacja naszym obowiązkiem
14. Pallotyńska Adopcja Serca
16. 1% jak jeden chleb
17. Wolontariat Animacji Misyjnej „eMka”
18. Spotkanie Rodzin Misjonarzy
20. Kalendarz na 2010 rok
44. Współpraca w działalności misyjnej i reewangelizacji