Posyłam Was 93 – 1/2014 INFORMATOR

W NUMERZE

 

 

2 List misyjny

ks. dr G. Młodawski SAC

 

4 Misyjne spotkania rekolekcyjne

 

5 Pielgrzymowanie w grupach misyjnych

 

6 Nowa propozycja:

Msze św. za wstawiennictwem Matki Bożej Słowa z Kibeho

odprawiane w miejscu objawień

 

8 Formy pomocy misjom

Współpraca w działalności misyjnej i  reewangelizacyjnej

 

14 Pallotyńska Adopcja Serca

A. Kochanowska

 

15 Fundacja Salvatti.pl

Salwatti i znaki czasu

ks. J. Limanówka SAC

 

17 POMOST

Dzieło Pomocy Katolikom

na Wschodzie

ks. A. Mucha SAC

 

18 Biblioteka Misyjna SAC

 

POSYŁAM WAS – Kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla

REDAKCJA: ks. dr G. Młodawski SAC, red. nacz.; ks. J. Limanówka SAC; s. H. Salwa CSA; B. Sawicka

ZDJĘCIA: arch. Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu, br. Z. Kłos, ks. P. Karp,

OKŁADKA: na pierwszej stronie: dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej

DRUK: „Apostolicum”, ISSN 1234-0111

WARUNKI PRENUMERATY: dobrowolna ofiara na cele misyjne

 

Pallotyński Sekretariat Misyjny i Ewangelizacji Wschodu

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa

tel.: +48 22 771 51 19; www.sekretariat-misyjny.pl; e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101