Posyłam Was 97-1/2015 Informator

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem
naszego czasopisma na rok 2015,
które wydane jest w formie Informatora.
Każdy znajdzie w nim odpowiednią dla siebie
formę zaangażowania we współpracę misyjną.