Posyłam Was 76-4/2009

Św. Jan Maria Vianney – Patron proboszczów

               W numerze…

3. Drodzy Przyjaciele Misji!
ks. G. Młodawski SAC

5. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2009 r.

8. Rok Kapłaństwa
ks. Z. Wdziekoński SAC

12. Pallotti Presse w służbie ewangelizacji
rozm. Ks. J. Limanówka SAC

15. Głoszenie Dobrej Nowiny w rozmaitości
rozm. B. Sawicka

17. Barbados – pierwsza rocznica przyjazdu pallotynów
ks. Ł. Kopaniak SAC

19. Wiara w Zmartwychwstanie
br. A. Fułek SAC

22. Adopcja Serca. Pragną żyć lepiej
rozm. s. H. Salwa

24. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
"Hobe" znaczy "Witaj"
ks. J. Limanówka

26 Pallotyński Wolontariat Misyjny. Wakacje 2009
wolontariusze

28. Przez krzyż do nieba
s. Alverna Dzwonnik FSK

29. Duszpasterstwo Powołań
ks. P. Klubert SAC