Posyłam Was nr 79-3/2010

  

                                                   św. Róża z Limy

                                 W numerze…
Drodzy Przyjaciele Misji
 ks. G. Młodawski SAC

Świadectwo wzbudza powołania
 Benedykt XVI

Posiane dobro powraca
 M. Gosiewska

Św. Róża z Limy – Patronka Ameryki Południowej, Antyli i Filipin
 oprac. ks. Z. Wdziekoński SAC

Wychowawca Kolegium Urbanum
 ks. S. Stawicki SAC

Serce otwarte na Antyle
 ks. A. Nyga SAC

Blu mission i pallotyńskie duszpasterstwo
 ks. Ł. Kopaniak SAC

Chyba się zaraziłam
 A. Karpowicz

Do dyspozycji Boga
 dk. Dibi Koffi Pierre SAC

XVIII Diecezjalne Dni Młodzieży w Żytomierzu
 ks. S. Kulwicki SAC

Jubileusz 100-lecia parafii w Jabłonnem
 ks. W. Osica SAC

Dary miłosierdzia
 ks. J. Limanówka SAC, ks. E. Sigel SAC

Zaczerpnąć ze źródła
 br. A Fułek SAC

Aktualności misyjne

Adopcja Serca. Dla udoskonalenia Adopcji Serca
 B. Sawicka

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Grupa Misyjna od 25 lat
 ks. J. Limanówka SAC

Posyłam Was, Młodzi!
Misyjny nordic walking dla każdego
 red. s. H. Salwa CSA

Wolontariat Animacji Misyjnej
 ks. J. Limanówka SAC

Zgromadzenia zakonne
Posługiwanie na rzecz godności
 oprac. ks. J. Wróblewski SVD

Modlitwa misyjna. Pójdź za mną…
 ks. P. Kalinowski SAC