PW 2005 - Jan Paweł II

Posyłam Was – Numer Specjalny 2005

 

POLSCY PALLOTYNI W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI WIELKIEMU

 
   
PW 2005 - Jan Paweł II
[Numer w wersji PDF]
 
5
Drodzy Czytelnicy!
  ks. Stanisław Kuraciński SAC
 
6
OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
   
 
7
Drogi Ojcze Święty!
  o. Fritz Kretz SAC
 
9
Pod opieką Matki Bożej na Krzeptówkach
  oprac. Hanna Salwa
 
11
Maryjo, Tobie zawierzam swoją posługę
  ks. Andrzej Biernacki SAC
 
13
Miłosierdzie Boże w nauczaniu Jana Pawła II
  ks. Lucjan Balter SAC
 
     
 
OJCIEC ŚWIĘTY WE WSPOMNIENIACH PALLOTYNÓW
   
 
16
W pamięci i w sercu
  ks. Roman Forycki SAC
 
17
W tym spojrzeniu było wszystko
  ks. abp Henryk Hoser SAC
 
17
Świadek dobroci i miłości
  ks. Tadeusz Wojda SAC
 
18
Papież, którego widziałem
  ks. Piotr Jan Karp SAC
 
     
 
JAN PAWEŁ II NA SLOWACJI I UKRAINIE
   
 
20
Słowacja pożegnała slowiańskiego Papieża
  ks. Jerzy Limanówka SAC
 
21
Jan Paweł II w sercu Słowaków
  ks. Ivan Grenia SAC
 
21
Spotkanie z Papieżem na Ukrainie
  ks. Włodzimierz Osica SAC
 
22
Świadek nadziei
  Neoprezbiterzy o Ojcu Świętym
 
     
 
JAN PAWEŁ II I MISJE
   
 
23
„Jak przyjadę do Rwandy to cię poznam” 
  ks. Aleksander Pietrzyk SAC
 
24
Najważniejsze spotkania przychodzą niespodziwanie
  ks. Stanisław Sawicki SAC
 
26
Ojciec i przyjaciel misjonarzy
  ks. Zbigniew Pawłowski SAC
 
     
 
AFRYKA ŻEGNA OJCA ŚWIĘTEGO
   
 
28
Kongo – parafia Rutshuru
  ks. Piotr Kalinowski SAC
 
28
Wybrzeże Kości Słoniowej w łączności modlitewnej
  ks. Stanisław Skuza SAC
 
29
Dary ludzkich serc
   
 
30
W blasku Chrystusa zmartwychwstałego
   
 
     

     
 
KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Ukazuje się od 1991 r. Poświęcony tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.
 
W redakcji Numeru Specjalnego„Posyłam Was”[2005] poświęconemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II uczestniczyli:
  • ks. Stanisław Kuraciński SAC (+)
  • ks. Czesław Kolasa SAC
  • dk. Marcin Sawicki SAC
  • Ewa Petrykiewicz
  • Hanna Salwa CSA
  • Barbara Sawicka
 
OPRAC. GRAFICZNE: Ewa Petrykiewicz
 
WARUNKI PRNUMERATY
 
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

ISSN 1234-0111