POSYŁAM WAS NR 113-1/2019 INFORMATOR

2 List misyjny 
ks. dr G. Młodawski SAC
4 Dni skupienia
5 Pielgrzymka Przyjaciół
Pallotyńskich Misji na Jasną Górę
5 Pallotyńskie Rekolekcje Misyjne
6 Rekolekcje w drodze
7 PAŹDZIERNIK 2019
Nadzwyczajnym Miesiącem
Misyjnym
8 Misja w „kraju prawych ludzi”
ks. S. Filipek SAC, ks. D. Sala SAC
9 Na kazachskich stepach
ks. dr W. Pęski SAC
10 Inicjatywy, programy i ich realizacja
14 Z życia pallotyńskich misji – skrót
wydarzeń
17 Fundacja Salvatti.pl
18 FORMY POMOCY MISJOM
Współpraca w działalności misyjnej
i reewangelizacji