Posyłam Was 73 – 1/2009

                       Informator/Kalendarz 2009 r.

W numerze:

3 List do Współpracowników Misyjnych
     Ks. G. Młodawski SAC

5 Terminy spotkań w 2009 r.

6 Rwanda, Kongo Demokratyczne:
Regia Świętej Rodziny
Jednanie umęczonych narodów
ks. S. Filipek SAC

7 Wybrzeże Kości Słoniowej:
Delegatura Matki Bożej Pokoju
Radość i wzruszenie

8 Kolumbia, Wenezuela:
Delegatura św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
W blasku jubileuszy
ks. M. Mąka SAC, ks. A. Gąsior SAC

9 Nowe misje: Barbados
W wirze pracy apostolskiej
ks. Ł. Kopaniak SAC

10 Słowacja, Czechy: Delegatura św. Cyryla i Metodego
Uprawa roli reewangelizacyjnej
ks. R. Kowalewski SAC

11 Ukraina: Delegatura Matki Bożej Fatimskiej
Z nadzieją w przyszłość
ks. S. Kantor SAC

12 „Pomost” – Dzieło pomocy katolikom na Wschodzie
ks. A. Mucha SAC

13 W rytmie głoszenia Słowa Bożego
ks. E. Sigel SAC

14 Dni skupienia dla Współpracowników Misyjnych wprowadzeniem w dzieło misyjne
br. A. Fułek SAC

15 Pallotyńska Adopcja Serca
ks. R. Rusinek SAC

17 Pallotyńska Fundacja Misyjna
„SALVATTI.pl”

ks. J. Limanówka SAC

19 Pallotyński Wolontariat Misyjny
I. Homka

20 Kalendarz na 2009 rok

44 Stałe akcje Sekretariatu Misyjnego

47 Misyjne konta bankowe