Misyjny kwartalnik “POSYŁAM WAS” ukazuje:

PRACĘ MISJONARZY

PROBLEMY KOŚCIOŁÓW MISYJNYCH


ŻYCIE ODRADZAJĄCEGO SIĘ KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE

Prenumerując to czasopismo otrzymacie nie tylko interesujące informacje, ale tym samym staniecie się współpracownikami dzieła misyjnego prowadzonego przez Księży Pallotynów w różnych krajach. Dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.

Roczny koszt prenumeraty to dobrowolna ofiara wpłacona na konto:
80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

Pallotyński Sekretariat Misyjny
ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. +48 22 771 51 58
redakcja@posylam-was.pl

Jeśli decydujesz się na prenumeratę misyjnego czasopisma “POSYŁAM WAS”, wyślij zgłoszenie pocztą tradycyjną lub elektroniczna. Odpowiedni dokument prenumeraty można pobrać w formacie WORD lub PDF.