Prześlij swoje wspomnienia związane z ks. Grzegorzem Młodawskim SAC

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie!
Drodzy Współbracia!

Niedawno pożegnaliśmy ks. Grzegorza Młodawskiego, sekretarza ds. misji i dyrektora Pomostu, który odszedł do wieczności 22 listopada 2020 r., przeżywszy 49 lat. Jego niespodziewana śmierć głęboko nas poruszyła. Dotkliwie przeżyli ją również jego przyjaciele, współbracia oraz osoby zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła.
Ks. Grzegorz miał serdeczne relacje z wieloma osobami. W naszej pamięci pozostanie jako kapłan zawsze gotowy do współpracy i pomocy, o wielkiej wrażliwości na problemy każdego człowieka, a zwłaszcza potrzebującego i cierpiącego – zarówno w wymiarze Kościoła lokalnego, jak i Kościoła misyjnego, któremu służył do końca swojego życia.
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z osobą ks. Grzegorza Młodawskiego. Nadesłane relacje pragniemy zamieścić w specjalnej Księdze Pamięci oraz w najbliższym numerze kwartalnika misyjnego „Posyłam Was.
Zapraszamy do nadsyłania swoich świadectw, krótkich lub dłuższych, na adres:
redakcja@posylam-was.pl lub biuro@sekretariat-misyjny.pl

ks. Mariusz Zakrzewski SAC
Zastępca Sekretarza ds. Misji