Redakcja PW

Redaguje zespół w składzie

Ks. Grzegorz Młodawski SAC – red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

 

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.

 


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.