Regulamin wpłat darowizn przez stronę internetową Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego

Prowincji Chrystusa Króla i System płatności PayU

1. Właścicielem strony internetowej www.sekretariat-misyjny.pl i formularza do wpłat jest Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla. Dane adresowe: ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa.

2. Transakcję wpłaty darowizny ze strony Sekretariatu Misyjnego obsługuje firma PayU, umożliwiająca szybkie płatności internetowe.

3. Formularz wpłat ze strony przekierowuje do systemu płatności PayU.

4. Samo wypełnienie formularza na stronie nie jest równoznaczne ze złożeniem darowizny.

5. Formularz na stronie przekazuje na adres e-mail Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego wpisane informacje (dane osobowe). Informacje te są objęte ochroną danych osobowych (zgodnie z ustawą: Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) i nieudostępniane osobom trzecim.

6. Pallotyński Sekretariat Misyjny może wykorzystać przekazane za pomocą formularza dane do wysłania informacji, podziękowania, oferty drogą elektroniczną lub
pocztową.

7. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania. W każdej chwili można zrezygnować lub prosić o usunięcie danych przez przesłanie prośby na adres Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

8. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl

9. Pallotyński Sekretariat Misyjny nie publikuje na stronie nazwisk ofiarodawców, chyba że na wyraźną prośbę ofiarodawcy.

10. W razie braku możliwości identyfikacji na jaki cel jest złożona darowizna, zostanie ona przekazana na cele misyjne Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

11. Każdy darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 14 dni od jej wpłacenia. To na wypadek, kiedy pieniądze trafią do nas przez przypadek. W celu
uzyskania zwrotu prosimy o napisanie do nas na adres: sm@sekretariat-misyjny.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie słów: “Zwrot Darowizny”.

12. Pallotyński Sekretariat Misyjny nie odpowiada za źle wykonane płatności oraz za płatności, które nie doszły.

13. Pallotyński Sekretariat Misyjny nie odpowiada za kradzież danych z formularzy PayU.

14. Wszelkie błędy transakcji internetowych należy zgłaszać do Firmy PayU lub do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego drogą elektroniczną: sm@sekretariat-misyjny.pl.

15. Zgłaszane reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

16. Wszelkie pytania należy kierować do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, a informacje kontaktowe znajdą Państwo w zakładce kontakt.

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.