Rekolekcje i Misje Ludowe

 

 

Rekolekcje, misje ludowe, apostolstwo słowa drukowanego to dziedziny duszpasterskiej posługi Sekretariatu Misyjnego. Jej głównym zadaniem jest dotarcie z posługą słowa Bożego do szerokiej grupy wiernych. Od początku istnienia Sekretariatu Misyjnego ta forma kapłańskiej posługi jest prowadzona na szeroką skalę. Kapłani wspierają pallotyńskie dzieło misyjne poprzez głoszenie rekolekcji i misji ludowych w wielu diecezjach Polski. W okresach liturgicznych, takich jak Wielki Post czy Adwent, wszyscy kapłani włączają się w tę posługę. W ciągu roku wygłoszonych zostaje kilkanaście misji ludowych i kilkadziesiąt serii rekolekcji parafialnych.

 

Termin „misje ludowe” nie jest wyrażeniem wskazującym na lud wiejski, prosty, ale jest terminem teologicznym określającym Lud Boży danej parafii czy regionu. Misje ludowe odnoszą się do danej wspólnoty jako całości. Służą gruntownemu nawróceniu. To nawrócenie należy rozumieć jako odnowę wiary. Poprzez misje ma dokonać się nawrócenie do moralności, wiary i wspólnoty. Współczesny człowiek jest nieustannie atakowany prądami mającymi na celu rozmycie zasad wiary. Pragnie się wykluczyć Boga z życia społecznego i kulturalnego. Chce się Go zamknąć w czterech ścianach świątyń lub domów. A przecież katolik ma być świadkiem wartości chrześcijańskich w każdej chwili i na każdym miejscu. Misje mają więc za zadanie przypomnieć o zagrożeniach, które niesie współczesny świat. Mają też wskazać drogę do Chrystusa.

 

Rekolekcje służą pogłębianiu życia religijnego i spełniają rolę stałej katechizacji. Księża pracujący w Sekretariacie Misyjnym podejmują się przewodnictwa w parafialnych rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych i okolicznościowych. Prowadzone są także rekolekcje dla grup zamkniętych (zakonnic, kapłanów). W ciągu roku dwie serie rekolekcji są przeznaczone dla naszych misyjnych współpracowników. Te wspólnie przeżyte duchowe dni nie tylko są ukierunkowane na pogłębienie wiary uczestników, lecz także stają się bardzo dobrą sposobnością do budowania jedności między Sekretariatem a osobami świeckimi. Jedna z serii rekolekcji jest organizowana u stóp Jasnej Góry. Zwieńczeniem rekolekcyjnych dni jest modlitewne czuwanie misyjne. Noc spędzona przed cudownym obrazem jasnogórskim jest okazją do dziękczynienia za otrzymane łaski, którymi Bóg obdarza po- sługę misyjną pallotynów. Wierzymy, że Królowa Apostołów, Patronka naszego Stowarzyszenia, nieustannie wstawia się u swego Syna i wyprasza nam błogosławieństwo.

 

Kapłani posługujący w Sekretariacie Misyjnym są także autorami wielu pozycji książkowych o tematyce misyjnej i religijnej. Napisane przez nich książki stanowią bazę do przeprowadzania niedziel apostolstwa słowa drukowanego. Obecność autora, wygłoszone przez niego słowo Boże połączone z promocją danej pozycji książkowej, spotyka się z życzliwym odzewem ze strony wspólnot parafialnych. Wygłoszone kazanie jest ewangelicznym ziarnem rzuconym na glebę ludzkich serc i stanowi zachętę dla słuchaczy do pogłębienia wiary, a także źródło wiedzy o krajach misyjnych i posłudze misjonarzy.

 

Nie jest możliwym dokonanie oceny efektywności tej posługi, gdyż dotyka ona przede wszystkim wymiaru duchowego człowieka i dlatego nie da się jej zmierzyć ani zważyć. Nie da się jej ująć w żadne statystyki ani podsumowania. Pozostanie więc ona zawsze tajemnicą. Niektórzy proboszczowie nawiązują z naszym Sekretariatem wieloletnią współpracę. Polega ona na tym, że przez kilka lat zapraszają kapłana, który posługuje z ramienia Sekretariatu Misyjnego. Nie jest także rzadkością, że poszczególni współbracia są kilkakrotnie zapraszani do tej samej parafii z posługą słowa Bożego. Ta posługa jest związana z rekolekcjami, misjami ludowymi i ważnymi wydarzeniami w roku liturgicznym, takimi jak: święto Bożego Ciała, odpust parafialny, Triduum Paschalne i inne. Te ważne wydarzenia w życiu parafialnym są także okazją, aby zaszczepiać w sercach wiernych świadomość odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła katolickiego, uwrażliwiać ludzkie serca na to piękne dzieło Kościoła, którym jest posługa misjonarzy w różnych miejscach świata, zapraszać wiernych do współpracy na rzecz misji poprzez modlitwę i wsparcie materialne.

ks. Jerzy Gugała SAC

 

Kliknij i powiększ