Rok kapłański po pallotyńsku

W ubiegłą niedzielę Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał, iż w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie zainaugurowany Rok Kapłaństwa. Papież życzył wszystkim, aby to wydarzenie „przyczyniło się do pogłębienia przez wiernych wartości misji kapłańskiej i stanowiło zachętę do modlitwy o liczne i święte powołania”.

Papież ogłaszając Rok Kapłaństwa nawiązuje do 150-lecia śmierci św. Jana Vianey”a, proboszcza z Ars. W zamyśle i woli Ojca Świętego będzie to Rok dla całego Kościoła, ale odmienny od Roku św. Pawła. Rok Kapłaństwa ma być obchodzony w diecezjach i w środowiskach zakonnych oraz ich placówkach duszpasterskich, z akcentem położonym na wspólnotę wiary. Dopiero na zakończenie przewidziane jest Światowe Spotkanie na Placu Świętego Piotra.

Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kar. Cláudio Hummes, brazylijski franciszkanin, skierował do kapłanów całego świata specjalne Przesłanie. Przypomniał w nim, że „zgodnie z zamiarem Ojca Świętego, Rok Kapłański ma sprzyjać dążeniu księży do doskonałości duchowej, od której w największym stopniu zależy skuteczność ich posługi”. Dlatego „powinien to być rok modlitwy księży, z księżmi oraz za księży, rok odnowy duchowości prezbiteratu i poszczególnych kapłanów” – podkreślił autor listu. Zaproponował również, aby „rozpoczynające się 19 czerwca obchody służyły intensywnemu pogłębieniu tożsamości kapłańskiej, teologii kapłaństwa oraz niezwykłego sensu powołania i posłannictwa kapłanów w Kościele i społeczeństwie”.

Miejmy nadzieję, ze Rok Kapłański stanie się i dla naszego Stowarzyszenia okazją do głębszej refleksji nad rolą i misją kapłana – pallotyna w łonie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Don Vincenzo Pallotti usiłował niestrudzenie jednoczyć wszystkie rzeczywistości w Kościele Bożym, aż sam stał się jakby „pomostem”, „łącznikiem”, „kładką”, „spójnikiem”. Oby rozpoczynające się obchody Roku Kapłańskiego służyły pogłębieniu naszej pallotyńskiej tożsamości kapłańskiej oraz niezwykłej misji, jaką Don Vincenzo zleca nam w Kościele i społeczeństwie.

„Kościół żyje ciągle w napięciu między zadaniem powierzonym przez Chrystusa i oczekiwaniami ludzi” – powiedział niedawno w wywiadzie dla KAI-u znany austriacki socjolog religii ks. prof. Paul Zulehner. „Wielu katolików skłania księży, aby przeszli na jedną czy też na drugą stronę. Niektórzy stają pobożnie po stronie powierzonego im zadania i oddalają się tym samym od ludzi. Inni zbliżają się tak bardzo do ludzi, że zapominają o powierzonym im zadaniu. Duchowy krzyż, który niosą kapłani obarczeni systematycznym i praktycznym studiowaniem teologii, polega na budowaniu mostów między Ewangelią, a życiem nowoczesnego człowieka”.

Ks. Stanisław Stawicki SAC, Rzym, 18.06.2009 r.