RPA: Kościół oczekuje dobrej zmiany

Johannesburg (Fides) – „Znajdujemy się w przełomowym momencie historii naszego narodu, narodu, który podjął decyzję o zmianie kierunku”, powiedział nowo wybrany prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, podczas przemówienia w parlamencie.

Biskup RPA, którzy wielokrotnie wyrażali swoje oburzenie z powodu korupcji, niszczącej ich kraj zmianę na stanowisku prezydenta przyjęli z dużymi nadziejami. „Po raz pierwszy od 1994 r. prezydent naszego kraju mówi o zmianie. Dotychczas wmawiano nam, iż podążamy we właściwym kierunku, choć tempo zmian było bardzo słabe, a rozwój powolny”, piszą we wspólnym oświadczeniu południowoafrykańscy purpuraci. Podkreślają, iż skoro zapowiedziano zmianę, sytuacja musi być poważna.

14 lutego br. po wniosku o wotum nieufności dla prezydenta Jacoba Zuma, zgłoszonego przez kierownictwo jego partii( Afrykański Kongres Narodowy) (ANC), prezydent podał się do dymisji. Zuma odszedł w atmosferze wielkiego skandalu korupcyjnego i powszechnego niezadowolenia narodu z powodu korupcji, przedłużającego się kryzysu gospodarczego i braku bezpieczeństwa, a także naruszania standardów moralnych i publicznych.

Swoją dymisję Jakob Zuma argumentował tym, iż nie chce doprowadzić do rozlewu krwi. W tym aspekcie, zauważają biskupi, różni się on pozytywnie od swoich kolegów na urzędzie, którzy pragną utrzymać władze za cenę życia swoich obywateli. Tak jest np. w RD Konga, Ugandzie oraz Wenezueli.

Nowego prezydenta Zgromadzenie Narodowe wybrało już 15 lutego. Został nim polityk tej samej partii ANC- Cyril Ramaphosa.

Jak podkreślają biskupi do zmian doprowadziła wytrwałość i konsekwentny sprzeciw obywateli RPA wobec rządów Zumy, wyrażający się w różnoraki sposób, od protestów ulicznych poprzez addycje radiowe i telewizyjne oraz skargi do sądów.

Biskupi wyrazili akceptację dla programu ogłoszonego przez nowego prezydenta, w którym znalazły się min. wspieranie jedności narodowej, wzmacnianie sił przywódczych narodu, pełna równość obywateli , redukcja ubóstwa i bezrobocia młodych ludzi, umożliwienie dzieciom z ubogich środowisk dostępu do edukacji ubogich. Zaapelowali jednocześnie do kierownictwa partii ANC o gruntowną analizę swoich wewnętrznych standardów i mechanizmów odpowiedzialności, aby uniknąć nadużyć z przeszłości.

(Fides 16/2/2018)

(U.S.)