RŚA: 125 jubileusz Kościoła okazją do przemiany serca narodu

Po 125 latach od rozpoczęcia procesu ewangelizacji naszego kraju pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar wiary i obietnicę zbawienia.

Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie spłynęło na nasze wspólnoty poprzez zapracowane dłonie wielu kobiet i mężczyzn, którzy bezinteresownie siali ziarno wiary na glebie żyznej, ale trudnej, napisali biskupi Republiki środkowej Afryki we wspólnym przesłaniu na zakończenie Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu kraju , które odbyło się w dniach od 6 do 12 stycznia w stołecznej Katedrze w Bangi.
Biskupi środkowoafrykańscy wspomnieli o misjonarzach i misjonarkach, osobach zakonnych i świeckich, których postawa wiary i świadectwo miłości bliźniego stało się wzorem i inspiracją do budowania wspólnoty Kościoła w sercu Afryki.
Swoimi myślami objęli także tych, którzy „podążyli za Chrystusem na Golgotę, godząc się na cierpienie i męczeństwo“.
Nawiązując do zeszłorocznych obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019 r. afrykańscy purpuraci podkreślili, iż patrząc na historię misji Kościoła w ich ojczyźnie była ona związana nierozerwalnie z niesieniem przesłania nadziei, pokoju i miłości.
„Dziękujemy Panu za jego Ducha, który prowadzi Kościół środkowoafrykański w jego zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, ochrony praw człowieka, poprawy warunków życia i rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza w najbardziej krytycznych momentach naszej historii”, czytamy w przesłaniu. Sygnatariusze dokumentu zwrócili uwagę na aktualna sytuację w RŚA, która niesie ciężkie brzemię krwawych wydarzeń, które doprowadziły kraj na krawędź rozpadu. „Nasz kraj z trudem łapie oddech po eskalacji przemocy, która od 2013 r. przetacza się przez kraj, powodując ogromne cierpienie całego narodu”.
Pasterze Kościoła w RŚA wyrazili swoje zaniepokojenie konfliktami, które wykorzystywały różnice religijne i etniczne do eskalowania przemocy i pogłębiania podziałów w społeczeństwie. Zwrócili także uwagę na kondycje duchowa samych chrześcijan. „Niektórzy chrześcijanie oddzielili życie duchowe od życia zawodowego. Inni mieszają praktyki magiczne z sakramentami. Jeszcze inni dali się zwieźć sektom i tajemniczym grupom, jak np. wolnomularze. Są także i tacy, którzy sprzedali podstawowe wartości, takie jak jedność, godność, praca, szacunek, solidarność, uczciwość za cenę szybkiego zysku i realizacji własnych interesów.
Pomimo wyrazów uznania skierowanych pod adresem rządu, który, jak piszą biskupi, czyni wiele na rzecz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji purpuraci wyrazili wątpliwość odnośnie rozwiązywania problemów na drodze militarnej. Wskazali także na konieczność rozwoju podstawowych sektorów , takich jak szkolnictwo i służba zdrowia, bez których trudno będzie odbudować zdrowe i świadome społeczeństwo.
Wśród postulatów, jakie skierowali do sił przywódczych narodu znalazło się wsparcie dla wolnych i przejrzystych wyborów, które winny przebiegać w ramach obowiązującego prawodawstwa.

(Fides, 14.01.2020)