RŚA: Rok 2017 pod znakiem przemocy wobec ludzi i Kościoła

Bangi (Fides) – „Rok 2017 był tragicznym czasem dla mieszkańców naszego kraju, „ powiedział arcybiskup Bangi, kard. Dieudonné Nzapalainga, podczas inauguracji Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu Republiki Środkowej Afryki.

„Zmasowana przemoc, zabójstwa i agresja wobec pracowników Kościoła oraz ludności cywilnej w Bangi, prowincjach Banguassou, Alindao, Mokoyo i innych regionach kraju pozostaną długo w naszej pamięci”, mówił hierarcha, podkreślając, iż wierni Kościoła katolickiego byli prześladowani, torturowani, a wiele obiektów sakralnych zostało splądrowanych lub spalonych.
Kardynał nawiązał do wizyty papieża Franciszka w Bangi i jego słów o miłosierdziu Boga, które przezwycięża wszelką ludzką winę. „Pomimo tak alarmujących faktów wierzymy, iż wszechmoc Bożą objawi się także na naszej ziemi, a jego Miłosierdzie uratuje naszą ojczyznę”, podkreślił afrykański purpurat.
Papież Franciszek odwiedził Republikę Środkowej Afryki w listopadzie 2015 r. otwierając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Ojciec Święty przybył do środkowo afrykańskiego kraju pomimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa. Kraj znajdował się wówczas w epicentrum bratobójczej walki, która zepchnęła kraj na krawędź rozpadu, pochłaniając życie tysięcy ludzi, setki tysięcy skazując na życie na uchodźstwie w kraju i poza jego granicami.
Ojciec Święty, który przybył jako apostoł pokoju, wzywał wszystkich uczestników walki do zaprzestania przemocy, do przebaczenia i pojednania. Swój głos kierował do wyznawców wszystkich religii, prosząc, aby nie wykorzystywać religii do siania nienawiści.
Pokojowe wybory prezydenckie, które odbyły się w roku następnym, zdaniem wielu obserwatorów, były owocem papieskiego wołania o pokój i przebaczenie.
Niestety ogień wojny nie zgasł, lecz nadal się tli, tu i ówdzie wybuchając mocnym płomieniem i na nowo wzniecając konflikty w różnych regionach kraju.
Obszarem najbardziej dotkniętym przemocą jest Paoua na północnym zachodzie kraju, na granicy z Kamerunem. 27 grudnia doszło tam do krwawych porachunków. Przynajmniej 30.000 ludzi musiało opuścić miejscowe wioski z powodu przemocy wobec ludności cywilnej.
Zgromadzenie Plenarne Konferencji biskupów zainaugurowane 8 stycznia poświęcone głównie kwestii bezpieczeństwa, ale także edukacji i służbie zdrowia.

(Fides 9/1/2018) (U.S.)